Tìm kiếm 
Trang chủ | Sitemap | Contact | English
  Thứ sáu, ngày 01 tháng 08 năm 2014
Công cụ làm việc cá nhân

Có nên cấm hút thuốc nơi công cộng?

Kết quả bầu chọn (tính tới thời điểm này):
Có   63% (1528)
Không   19% (462)
Không ý kiến   16% (407)
 
Tổng số phiếu bầu là: 2404

Tất cả| Tham gia góp ý

Trang Thông tin điện tử Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn ( Giai đoạn thử nghiệm )
Địa chỉ: 10 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 084-04-8246823; Fax: 084-04-8249284; Email: banbientap_dsd@mofa.gov.vn