Tìm kiếm 
Trang chủ | Sitemap | Contact | English
  Thứ sáu, ngày 25 tháng 07 năm 2014
Công cụ làm việc cá nhân

Lãnh đạo Cục

Cục trưởng :

Ông Lê Sỹ Vương Hà

Các Phó Cục trưởng :

  1. Ông Trần Huy Tiến

2. Ông Nguyễn Ngọc Sơn

3. Ông Nguyễn Hoàng Việt

4. Ông Hoàng Duy Phú

5. Ông Nguyễn Tiến Thức


 

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 21-11-2013

Trang Thông tin điện tử Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn ( Giai đoạn thử nghiệm )
Địa chỉ: 10 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 084-04-8246823; Fax: 084-04-8249284; Email: banbientap_dsd@mofa.gov.vn