Công cụ làm việc cá nhân

Lãnh đạo Cục

Cục trưởng :

Ông Lê Sỹ Vương Hà

Các Phó Cục trưởng :

1.  Ông Trần Huy Tiến

2. Ông Nguyễn Ngọc Sơn

3. Ông Nguyễn Hoàng Việt

4. Ông Nguyễn Thành Công

5. Ông Nguyễn Tiến Thức


 

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 06-08-2014

Trang Thông tin điện tử Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn
Địa chỉ: 10 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 084-04-8246823; Fax: 084-04-8249284; Email: banbientap_dsd@mofa.gov.vn