Công cụ làm việc cá nhân

Đoàn kiểm tra của Ủy ban công tác về các Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên từ ngày 28/8 đến ngày 01/9/2017          Nhận lời mời của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn đã cử ông Vũ Tuấn Oanh - Trưởng phòng phòng Quản lý lao động Đoàn Ngoại giao và ông Nguyễn Toàn Thắng - chuyên viên tham gia đoàn kiểm tra tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên từ ngày 28/8 đến 01/9/2017.

Đoàn làm việc tại UBND tỉnh Điện Biên


        Trong các buổi làm việc, ông Vũ Tuấn Oanh đã trao đổi với UBND và các cơ quan chức năng các tỉnh một số nội dung như sau: Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ; Đánh giá những nội dung đã làm được và việc cần đẩy mạnh trong công tác phối hợp giữa Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn với các Sở Ngoại vụ trong việc tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tại địa phương.

        Theo báo cáo của các địa phương, công tác phi chính phủ nước nước ngoài được UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho các tổ chức vào hoạt động tại địa phương. Hiện nay, UBND các tỉnh đều giao nhiệm vụ cho Sở Ngoại vụ làm cơ quan đầu mối trong công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN. Đại diện các cơ quan chức năng các tỉnh cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình theo dõi, quản lý hoạt động, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức PCPNN; kiến nghị các cơ quan cấp trên tiếp tục tạo điều kiện giới thiệu các tổ chức PCPNN, cá nhân nước ngoài hỗ trợ phát triển cho vùng nghèo, vùng khó khăn của địa phương...

Đoàn làm việc tại UBND tỉnh Sơn La

Đoàn làm việc tại UBND tỉnh Hòa Bình


        Bên cạnh chương trình làm việc với UBND các tỉnh, đoàn công tác đã đi thăm một số dự án tiêu biểu đang được triển khai tại địa phương như: dự án “Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp mới cho cộng đồng dân tộc thiểu số” do tổ chức We Effect/Thụy Điển tài trợ; dự án “Chương trình Anh chị em” do tổ chức EDM/Pháp tài trợ; dự án “An toàn và lành mạnh ngăn chặn tình trạng trẻ em bị buôn bán và lạm dụng sức lao động” do tổ chức BDCF/Úc tài trợ...


Đoàn đi thăm một số chương trình tại địa phương


         Với việc tham gia đoàn công tác, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn có cơ hội kiến nghị UBND các tỉnh về việc đẩy mạnh công tác phối hợp với cơ quan ngoại vụ địa phương trong công tác tuyển, quản lý người lao động Việt Nam. Hơn nữa, Cục có thêm điều kiện trao đổi, chia sẻ thông tin, nắm bắt tình hình, diễn biến mới của tổ chức PCPNN với các thành viên của Ủy ban công tác.Tạo bởi BanBientap
Cập nhật 25-09-2017

Trang Thông tin điện tử Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn
Địa chỉ: 10 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 084-04-8246823; Fax: 084-04-8249284; Email: banbientap_dsd@mofa.gov.vn