Công cụ làm việc cá nhân

Đoàn công tác Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn


Từ ngày 03/10 đến ngày 06/10/2017, đoàn công tác Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn do đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Sở Ngoại vụ và các cơ quan chức năng liên quan tại 02 tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn nhằm tăng cường công tác phối hợp với các địa phương trong việc tuyển chọn, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính Phủ về việc tuyển chọn, giới thiệu, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (TCNN).

           Tại các buổi làm việc, Đoàn đã giới thiệu về vị trí, chức năng nhiệm vụ của Cục Phục vụ Ngoại Giao Đoàn và trao đổi với cơ quan Ngoại vụ và các đơn vị chức năng hai tỉnh về các nội dung như: Tình hình sử dụng lao động Việt Nam của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương; hoạt động của nhân viên Việt Nam trong các dự án nước ngoài tại địa phương; đặc biệt đánh giá những mặt đã làm được và chưa làm được trong công tác phối hợp giữa Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn với Sở Ngoại vụ trong thời gian vừa qua. Đại diện các cơ quan chức năng hai tỉnh đã nêu rõ tầm quan trọng trong việc quản lý người lao động Việt Nam làm việc tại các dự án nước ngoài đầu tư vào địa phương. Cũng trong các buổi làm việc này, Sở Ngoại vụ địa phương bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa sự phối hợp, sự chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chức năng trong địa phương, để cơ quan Ngoại vụ tỉnh có thêm thông tin chia sẻ với Cục định kỳ 6 tháng/lần.

           Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Cục trưởng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh việc trao đổi thông tin giữa Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn với cơ quan Ngoại vụ tỉnh theo nội dung trong Quy chế phối hợp công tác mà hai bên đã ký kết. Trên cơ sở đó, Cục và các địa phương sẽ hỗ trợ nhau trong việc tạo nguồn, tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu phục vụ đối ngoại của các bên.

          Trong thời gian làm việc tại địa phương, đoàn công tác cùng đại diện các cơ quan Ngoại vụ địa phương đã đến thăm và làm việc với Văn phòng dự án của tổ chức Childfund đang triển khai trên địa bàn hai tỉnh. Đoàn công tác đã gặp gỡ anh chị em làm việc tại Văn phòng, đồng thời, đoàn đã thông tin về công tác quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các TCNN. Tại buổi làm việc, đoàn đã được nghe anh chị em chia sẻ về chế độ chính sách của Tổ chức Childfund cũng như những thuận lợi, khó khăn của anh chị em trong quá trình phối hợp với các cơ quan ban ngành địa phương để triển khai dự án. 


Một số hình ảnh hoạt động của đoàn: