Công cụ làm việc cá nhân

Hội nghị Lãnh đạo các cơ quan Ngoại vụ về công tác tuyển, quản lý người lao độngSáng ngày 16/3/2018, tại thành phố Vinh (Nghệ An), trong khuôn khổ của Hội nghị Lãnh đạo các cơ quan Ngoại vụ địa phương năm 2018, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Công ty TNHH MTV Dịch vụ nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh (FOSCO), Trung tâm Phục vụ đối ngoại thành phố Đà Nẵng (SCEDFA) đã tổ chức phiên đối thoại về công tác tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động tại Tổ chức nước ngoài.

Tham dự phiên đối thoại có ông Phạm Việt Anh - Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao, ông Nguyễn Thành Huy – Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ, ông Nguyễn Trắc Bá - Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, ông Nguyễn Tương Minh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh (FOSCO), bà Trà Thị Mỹ Dung - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) và đại diện lãnh đạo 60 cơ quan ngoại vụ địa phương trên cả nước.


Ông Nguyễn Trắc Bá -  Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn


Mở đầu hội nghị, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, ông Nguyễn Trắc Bá đã nêu bật những thuận lợi, khó khăn và quyết tâm xây dựng hình ảnh của 03 đơn vị trong phục vụ đối ngoại về tuyển, quản lý người lao động Việt Nam theo Nghị định 75/2014/NĐ-CP; công tác phối hợp giữa các tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài với các cơ quan ngoại vụ địa phương và đề ra phương hướng công tác phối hợp trong thời gian tới.