Công cụ làm việc cá nhân

Thông báo

26-01-2018 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Mua sắm 32 bộ máy tính năm 2017
05-01-2018 QUYẾT ĐỊNH về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017
01-12-2017 Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017
01-12-2017 Thông báo mời chào hàng
13-10-2017 Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức
29-08-2017 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017 (bổ sung)
21-07-2017 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017
13-06-2017 Thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn "Mua linh kiện thay thế nâng cấp 20 bộ máy tính Dell"
07-06-2017 Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt I năm 2017
17-05-2017 Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt I năm 2017
11-04-2017 Thông báo lịch thi tuyển viên chức đợt I năm 2017
24-01-2017 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức đợt I năm 2017
15-07-2016 Thông báo mời thầu cung cấp dịch vụ cứu hộ bể bơi
13-01-2016 Thông báo tuyển dụng cho Đại sứ quán Đức
04-12-2015 Thông báo tuyển dụng
30-10-2015 Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua sắm thay thế trang thiết bị tin học năm 2015
23-10-2015 Thông báo tuyển dụng
22-10-2015 Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2015
14-10-2015 Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2015
29-09-2015 Thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn "Mua sắm thay thế trang thiết bị tin học năm 2015"

Trang Thông tin điện tử Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn
Địa chỉ: 10 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 084-04-8246823; Fax: 084-04-8249284; Email: banbientap_dsd@mofa.gov.vn