Công cụ làm việc cá nhân
 
 
Ngành ngoại giao đạp xe “Vì môi trường và giao thông đô thị”
 

 
Chương trình đi xe đạp “Vì môi trường và giao thông đô thị”
 

 

Các tin liên quan:

Trang Thông tin điện tử Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn
Địa chỉ: 10 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 084-04-8246823; Fax: 084-04-8249284; Email: banbientap_dsd@mofa.gov.vn