Công cụ làm việc cá nhân
 
 
Cập nhật thông tin chương trình Liên hoan Ẩm thực lần thứ 2 của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn
 

 
Chương trình Liên hoan ẩm thực lần thứ 2
 

 

Các tin liên quan:

Trang Thông tin điện tử Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn
Địa chỉ: 10 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 084-04-8246823; Fax: 084-04-8249284; Email: banbientap_dsd@mofa.gov.vn