Công cụ làm việc cá nhân

Lịch kiểm tra thực hành chuyên môn


            CỤC PHỤC VỤ NGOẠI GIAO ĐOÀN
              HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG KỸ SƯ

LỊCH KIỂM TRA THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN

 

 

 

 

 

STT

Ngày 

Giờ

Nội dung

Địa điểm thực hiện

1

Thứ Bảy, 23/01/2010

8h15

Chuẩn bị thủ tục kiểm tra

P105, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, số 10 Lê Phụng Hiểu,    Hoàn Kiếm, Hà Nội

8h30 - 11h30

Kiểm tra chuyên ngành xây dựng

2

Chủ nhật, 24/01/2010

8h15

Chuẩn bị thủ tục kiểm tra

P105, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, số 10 Lê Phụng Hiểu,     Hoàn Kiếm, Hà Nội.

8h30-11h30

Kiểm tra chuyên ngành: Điện, Nước, Kinh tế xây dựng.

Kết quả kiểm tra sẽ được đăng tải trên trang web: www.mofa.gov.vn/cpv và bảng tin của Cục. 

 

 

 

Hà nội,ngày 18 tháng 01 năm 2010

                                                                                HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG KỸ SƯ

Tạo bởi BanBientap
Cập nhật 22-01-2010

Trang Thông tin điện tử Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn
Địa chỉ: 10 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 084-04-8246823; Fax: 084-04-8249284; Email: banbientap_dsd@mofa.gov.vn