Công cụ làm việc cá nhân

Danh sách ứng viên tham dự kiểm tra chuyên môn


CỤC PHỤC VỤ NGOẠI GIAO ĐOÀN

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG KỸ SƯ                                  

Hà Nội, ngày 18  tháng 01 năm2010

              ______________

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM DỰ KIỂM TRA CHUYÊN MÔN

(Kỳ Kiểm tra ngày 23-24/01/2010)

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Số báo danh

Ghi chú

Nam

Nữ

I

Kỹ sư xây dựng 

1

Nguyễn Đức 

Anh

1985

 

01

 

2

Hà Mạnh 

Cường

1985

 

02

 

3

Đoàn Anh

1978

 

04

 

4

Mai Thị Thanh 

Loan

 

1986

05

 

5

Nguyễn Duy

Thanh

1982

 

06

 

6

Nguyễn Đình 

Tuấn

1981

 

07

 

7

Lê Trung 

Tuyến

1981

 

08

 

8

Nguyễn Thị Hải 

Yến

 

1985

09

 

II

Kỹ sư Điện 

1

Bùi Mạnh

Hiền

1976

 

10

 

2

Nguyễn Mạnh 

Hùng

1983

 

11

 

3

Nguyễn Văn 

Sáng

1985

 

12

 

4

Nguyễn Minh

Tiến

1980

 

14

 

III

Kỹ sư Nước 

1

Nguyễn 

Hoành

1980

 

15

 

2

Phạm Hoàng

Lâm

1984

 

16

 

3

Lê Thanh

Nga

 

1981

17

 

4

Phạm Huy 

Thoả

1985

 

18

 

5

Nguyễn Hữu 

Nam

1985

 

19

 

IV

Kỹ sư Kinh tế xây dựng 

1

Nguyễn Thị 

Loan

 

1986

20

 

 

Các ứng viên có tên trong danh sách trên, đề nghị có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút theo lịch kiểm tra. Khi đến mang theo Thẻ dự thi và CMND để đối chiếu./.
  HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG KỸ SƯ

Tạo bởi BanBientap
Cập nhật 22-01-2010

Trang Thông tin điện tử Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn
Địa chỉ: 10 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 084-04-8246823; Fax: 084-04-8249284; Email: banbientap_dsd@mofa.gov.vn