Công cụ làm việc cá nhân

Danh sách ứng viên đạt yêu cầu kiêm tra chuyên môn


CỤC PHỤC VỤ NGOẠI GIAO ĐOÀN      
  HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG KỸ SƯ   Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2010
         ______________      
           

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐẠT YÊU CẦU KIÊM TRA CHUYÊN MÔN 

(Kỳ Kiểm tra ngày 23-24/01/2010)

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Số báo danh

Nam

Nữ

I

Kỹ sư xây dựng 

1

Hà Mạnh 

Cường

1985

 

02

2

Mai Thị Thanh 

Loan

 

1986

05

3

Nguyễn Duy

Thanh

1982

 

06

4

Lê Trung 

Tuyến

1981

 

08

II

Kỹ sư Điện 

1

Bùi Mạnh

Hiền

1976

 

10

2

Nguyễn Mạnh 

Hùng

1983

 

11

3

Nguyễn Minh

Tiến

1980

 

14

III

Kỹ sư Nước 

1

Nguyễn 

Hoành

1980

 

15

2

Phạm Hoàng

Lâm

1984

 

16

3

Lê Thanh

Nga

 

1981

17

4

Nguyễn Hữu 

Nam

1985

 

19

IV

Kỹ sư Kinh tế xây dựng 

1

Nguyễn Thị 

Loan

 

1986

20

 

         
Các ứng viên có tên trong danh sách đề nghị có mặt trước giờ phỏng vấn 30 phút theo lịch phỏng vấn. Khi đến mang theo CMND để đối chiếu./.
   

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG KỸ SƯ

           

Tạo bởi BanBientap
Cập nhật 12-02-2010

Trang Thông tin điện tử Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn
Địa chỉ: 10 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 084-04-8246823; Fax: 084-04-8249284; Email: banbientap_dsd@mofa.gov.vn