Công cụ làm việc cá nhân

Chào giá cạnh tranh mua thuốc chữa bệnh 6 tháng đầu năm 2012


          Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn có nhu cầu mua thuốc chữa bệnh 6 tháng đầu năm 2012. Việc mua thuốc được tiến hành theo phương thức chào giá cạnh tranh. Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn kính mời các nhà thầu có năng lực, tham gia chào giá thuốc.

 

            Thời gian phát hồ sơ:             Từ 8 giờ 00 đến 16 giờ 30.

                                                            Ngày 13/ 02 – 16/02 /2012.

            Địa điểm:                                 Phòng 115, số 10 Lê Phụng Hiểu,

                                                            Hoàn Kiếm,Hà Nội.         

 

            Lưu ý: Khi đến nhận hồ sơ mang theo giấy giới thiệu.

 

            Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trạm Y tế, Văn phòng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (địa chỉ: Phòng 115, số 10 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  ĐT: 3.8265512).

Tạo bởi BanBientap
Cập nhật 08-02-2012

Trang Thông tin điện tử Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn
Địa chỉ: 10 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 084-04-8246823; Fax: 084-04-8249284; Email: banbientap_dsd@mofa.gov.vn