Công cụ làm việc cá nhân

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt I năm 2017
Tạo bởi BanBientap
Cập nhật 17-05-2017

Trang Thông tin điện tử Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn
Địa chỉ: 10 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 084-04-8246823; Fax: 084-04-8249284; Email: banbientap_dsd@mofa.gov.vn