Công cụ làm việc cá nhân

Thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn "Mua linh kiện thay thế nâng cấp 20 bộ máy tính Dell"