Công cụ làm việc cá nhân

Hướng dẫn một số nội dung chi trả bảo hiểm xã hội

Nhằm tạo điều kiện cho người lao động Việt Nam làm việc tại các cơ quan, tổ chức nước ngoài và quốc tế do Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn quản lý nắm rõ hơn nghĩa vụ, quyền lợi và thủ tục giải quyết các chế độ khi tham gia bảo hiểm xã hội và y tế. Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức cuộc gặp với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội để nghe Đại diện cơ quan Bảo hiểm xã hội phổ biến, hướng dẫn và giải đáp vầ chế độ bảo hiểm.

Tóm tắt một số nội dung chi trả trợ cấp BHXH

(chế độ trợ cấp ốm đau , trợ cấp thai sản , trợ cấp nghỉ dưỡng sức , phục hồi phục sức khỏe)

I/ Chế độ trợ cấp ốm đau

Trợ cấp ốm đau nhằm bảo đảm thu nhập đời sống cho người lao động và gia đình khi ốm đau hoặc tai nạn rủi ro phải tạm thời nghỉ việc .

1. Trợ cấp Bản thân ốm :

Mức hưởng : 75% mức tiền lương đóng BHXH trước khi nghỉ ốm

Tiền lương tháng trước khi nghỉ bao gồm lương theo cấp bậc, chức vụ , hợp đồng , thâm niên chức vụ dân cử, hệ số chênh lệch bảo lưu,phụ cấp chức vụ,phụ cấp KV,phụ cấp đắt đỏ .

Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường :

 • Đóng BHXH dưới 15 năm:
Hưởng trợ cấp tối đa 30 ngày/năm
 • Đóng BHXH từ 15 – dưới 30 năm:    
Hưởng trợ cấp tối đa 40 ngày/năm
 • Đóng BHXH từ 30 năm trở lên :
Hưởng trợ cấp tối đa 50 ngày/năm

Thời gian nghỉ ốm tính theo ngày làm việc , không kể ngày chủ nhật , ngày nghỉ lễ.

Chứng từ :

Ngoại trú : Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng trợ cấp BHXH
Nội trú : Giấy ra viện

*Nếu khám chữa bệnh trái tuyến đăng ký BHYT tại các cơ sở KCB có ký hợp đồng với BHXH cần có bản xác nhận KCB không đúng tuyến của cơ quan.
*Nếu bị tai nạn rủi ro cần có bản xác nhận tai nạn rủi ro của cơ quan.

Trường hợp được xác định là không phải tai nạn rủi ro khi :

- Bị tai nạn trong giờ làm việc , tại nơi làm việc ngoài giờ do yêu cầu của người sử dụng lao động .

- Bị tai nạn lao động ngoài nơi làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động .

- Bị tai nạn trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc .

 

Trường hợp người lao động mắc bệnh cần điều trị dài ngày theo TT06/LĐ-TBXH_YT:

Danh mục các bệnh cần nghỉ việc dài ngày

(Phụ lục I kèm theo Thông tư 06/LĐ_TBXH_TT ngày 4/4/1995 hướng dẫn thi hành Nghị định 12/CP ngày 26/1/1995)

 1. Bệnh lao các loại .
 2. Bệnh tâm thần .
 3. Bệnh chấn thương hệ thần kinh , động kinh .
 4. Suy tim mãn , tâm phế mãn .
 5. Bệnh phong .
 6. Thấp khớp mãn có biến chứng phần xương cơ , khớp .
 7. Ung thư các loại ở tất cả các phủ tạng .
 8. Các bệnh về nội tiết .
 9. Di chứng do tai biến mạch máu não .
 10. Di chứng do vết thương chiến tranh .
 11. Di chứng do phẫu thuật và tai biến điều trị .
 12. Suy nhược cơ thể do bị tra tấn tù đầy trong hoạt động cách mạng

   Mức hưởng :

   • Hưởng trợ cấp 180 ngày/năm :
   Hưởng trợ cấp 75% lương
   • Tiếp tục điều trị ,đóng BHXH từ 30 năm trở lên :
   Hưởng trợ cấp 70% lương
   • Tiếp tục điều trị ,đóng BHXH dưới 30 năm :
   Hưởng trợ cấp 65% lương

   Chứng từ :

   Ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng trợ cấp BHXH ; phiếu hội chẩn của bác sỹ (Sử dụng cho lần nghỉ đầu )
   Nội trú: Giấy ra viện

   2. Trợ cấp Nghỉ trông con ốm:

   Mức hưởng : 75% mức tiền lương đóng BHXH trước khi nghỉ

   Thời gian tối đa được hưởng trợ cấp nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau

   • Con dưới 3 tuổi:
   Hưởng trợ cấp tối đa 20 ngày/năm
   • Con từ 3 - dưới 7 tuổi:   
   Hưởng trợ cấp tối đa 15 ngày/năm

   Thời gian nghỉ tính theo ngày làm việc , không kể ngày chủ nhật , ngày nghỉ lễ.

   Chứng từ :

   Ngoại trú : Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng trợ cấp BHXH hoặc Sổ y bạ
   Nội trú : Giấy ra viện

   3. Trợ cấp Nghỉ kế hoạch hoá:

   Mức hưởng : 75% mức tiền lương đóng BHXH trước khi nghỉ

   Thời gian nghỉ việc để thực hiện các biện pháp KHH dân số được quy định như sau:

   • Hút điều hoà kinh nguyệt :
   Hưởng trợ cấp tối đa 7 ngày
   • Nam thắt ống dẫn tinh, nữ thắt ống dẫn trứng:   
   Hưởng trợ cấp tối đa 15 ngày
   • Nạo thai dưới 3 tháng :
   Hưởng trợ cấp tối đa 20 ngày
   • Nạo thai từ 3 tháng trở lên :
   Hưởng trợ cấp tối đa 30 ngày

   Thời gian nghỉ tính theo ngày làm việc , không kể ngày chủ nhật , ngày nghỉ lễ.

   Chứng từ :

   Ngoại trú : Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng trợ cấp BHXH

   Nội trú : Giấy ra viện

   II/ Chế độ trợ cấp thai sản

   Trợ cấp thai sản được quy định nhằm hỗ trợ cho bản thân lao động nữ và trẻ sơ sinh trước và sau khi sinh để bảo vệ sức khoẻ cho người mẹ và trẻ em .

   1. Khám thai:

   Mức hưởng : 100% mức tiền lương đóng BHXH trước khi nghỉ

   • Thai bình thường:
   Được nghỉ 3 lần đi khám thai , mỗi lần 1 ngày trong thời gian có thai.
   • Thai bệnh lý :
   Được nghỉ 3 lần đi khám thai , mỗi lần 2 ngày trong thời gian có thai.

   Chứng từ :

   Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng trợ cấp BHXH hoặc phiếu khám thai của các tổ chức y tế theo quy định của Bộ y tế.

   2. Sảy thai :

   Mức hưởng : 100% mức tiền lương đóng BHXH trước khi nghỉ

   • Thai dưới 3 tháng :
   Hưởng trợ cấp tối đa 20 ngày
   • Thai từ 3 tháng trở lên :   
   Hưởng trợ cấp tối đa 30 ngày

   Chứng từ :

   Ngoại trú : Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng trợ cấp BHXH
   Nội trú : Giấy ra viện

   3. Sinh con , nuôi con nuôi :

   a) Trợ cấp nghỉ sinh con, nuôi con nuôi :

   • Làm việc ĐK bình thường :
   Hưởng trợ cấp 4 tháng lương
   • Trường hợp sinh nhiều con trong một lần:
   Từ con thứ 2 trở đi được hưởng thêm 1 tháng lương
   • Trường hợp nuôi con nuôi :
   Hưởng trợ cấp cho đến khi con đủ 4 tháng tuổi.
   • Trường hợp con chết :

   Trong trường hợp sau khi sinh con , nếu con dưới 60 ngày tuổi bị chết (kể cả trường hợp đẻ thai chết lưu) thì người mẹ được nghỉ 75 ngày và hưởng trợ cấp 2,5 tháng lương ; nếu con từ 60 ngày tuổi trở lên bị chết thì được nghỉ việc 15 ngày tính từ ngày con chết và hưởng trợ cấp 0,5 tháng lương nhưng không vượt quá thời gian 4 tháng.

   b) Trợ cấp 1 lần khi sinh : Hưởng trợ cấp 1 tháng lương trước khi nghỉ

   Trường hợp nuôi con nuôi không được hưởng trợ cấp này.

   Chứng từ :

   - Sổ BHXH

   - Bản sao giấy khai sinh của con hoặc bản sao giấy chứng sinh .

   -Trường hợp nuôi con nuôi cần có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cho nuôi con nuôi

   - Trường hợp con chết cần : Giấy ra viện ; Nếu đã có giấy chứng sinh thì kèm giấy chứng nhận tử vong ; Nếu có giấy khai sinh thì kèm giấy chứng tử.

   III/ Chế độ trợ cấp nghỉ dưỡng sức , phục hồi sức khoẻ (DS,PHSK)

   1. Điều kiện được hưởng :

   Người lao động tham gia BHXH có đủ 1 trong 3 điều kiện sau:

   - Có đủ 3 năm đóng BHXH trở lên tại đơn vị mà bị suy giảm sức khoẻ .

   - Sau khi điều trị nội trú hoặc ngoại trú do ốm đau,tai nạn lao động,bệnh nghề nghiệp mà chưa phục hồi sức khoẻ .

   - Lao động nữ yếu sức khoẻ sau khi nghỉ thai sản (kể cả nghỉ việc do sảy thai)

   2. Thời gian nghỉ dưỡng sức , phục hồi sức khoẻ

   Từ 5 ngày – 10 ngày / năm

   Thời gian nghỉ DS,PHSK không bị trừ vào thời gian nghỉ hàng năm và không hưởng tiền lương hoặc tiền công. Trường hợp người Sử dụng lao động và người lao động thoả thuận trong những ngày nghỉ DS,PHSK được hưởng tiền lương hoặc tiền công thì người sử dụng lao động bảo đảm nguồn chi trả .

   3. Mức chi phí :

   -Mức 80.000đ/ngày áp dụng đối với người nghỉ DS,PHSK tại cơ sở tập trung .

   -Mức 50.000đ/ngày áp dụng đối với người nghỉ DS,PHSK tại gia đình , lao động nữ yếu sức khoẻ sau khi nghỉ thai sản .

   4. Nguồn kinh phí :

   Nguồn kinh phí nghỉ DS,PHSK không vượt quá 3% của quỹ 20% BHXH đơn vị thực đóng trong năm .

   Trường hợp đơn vị chi không hết số kinh phí được trích thì số tiền còn lại được chuyển sang năm sau , nếu chi vượt quá thì không được cấp bù, nếu không đủ chi một định suất nghỉ DS,PHSK theo quy định thì đơn vị bổ sung từ quỹ phúc lợi hoặc chuyển sang năm sau thực hiện.

   Hồ sơ quyết toán nghỉ DS , PHSK đơn vị gửi tới cơ quan BHXH trước ngày 31/12 hàng năm .

   Bản đối chiếu nguồn kinh phí nghỉ DS,PHSK đơn vị gửi tới cơ quan BHXH chậm nhất ngày 30/01 năm sau .

   Trách nhiệm của đơn vị :

   Thủ trưởng đơn vị phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở (hoặc BCH CĐ lâm thời) xem xét ,quyết định những người lao động đủ điều kiện đi nghỉ DS,PHSK

   • Đối với điều kiện 1 : Dựa trên cơ sở khám sức khoẻ định kỳ hàng năm
   • Đối với điều kiện 2 : Căn cứ vào hồ sơ bệnh án , ý kiến của cơ sở y tế
   • Đối với điều kiện 3 : Thủ trưởng đơn vị phối hợp với BCH công đoàn xem xét quyết định

   (Nguồn: BHXH thành phố Hà Nội)

   Tạo bởi thanhdm
   Cập nhật 04-08-2014

   Trang Thông tin điện tử Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn
   Địa chỉ: 10 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
   Tel: 084-04-8246823; Fax: 084-04-8249284; Email: banbientap_dsd@mofa.gov.vn