Trang chủ     Đăng ký nhận tin    Ý kiến bạn đọc   Liên kết website English 
Thứ sáu, ngày 22 tháng 06 năm 2018 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Phát biểu của Thủ tướng Phan Văn Khải về việc ký Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ (14 giờ, ngày 14 tháng 7 năm 2000)


Phát biểu của Thủ tướng Phan Văn Khải về việc ký
Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

(14 giờ 00 ngày 14/7/2000) Phóng viên Truyền hình Việt Nam hỏi: Xin Thủ tướng cho biết ý nghĩa của việc Việt Nam và Hoa Kỳ vừa ký Hiệp định Thương mại? Trả lời: Năm 1995 khi bình thường hoá quan hệ giữa hai nước và thiết lập quan hệ ngoại giao, hai Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ đã thỏa thuận ưu tiên bình thường hoá quan hệ kinh tế - thương mại. Trong những năm qua mối quan hệ này đã có những bước phát triển đáng khích lệ, tuy vậy vẫn chưa hoàn chỉnh. Ký kết Hiệp định Thương mại đánh dấu việc hoàn tất quá trình bình thường hoá quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước. Hiệp định Thương mại vừa được ký kết là kết quả của những nỗ lực kiên trì của cả hai bên qua 4 năm thương lượng. Hiệp định này dựa trên các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi, đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế và các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), có tính đến thực tế Việt Nam là một nước đang phát triển ở trình độ thấp, đang trong quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế và đang hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Có thể nói đây là kết quả của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước ta. Đây cũng là một bước có ý nghĩa quan trọng trong quá trình Việt Nam hội nhập với nền kinh tế quốc tế, đặc biệt là việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Hiệp định sẽ tạo điều kiện mở rộng trao đổi thương mại và tăng cường quan hệ hợp tác, đầu tư giữa hai nước. Hiệp định này không chỉ bảo đảm lợi ích của hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ mà còn là một đóng góp tích cực cho hoà bình, ổn định, hợp tác để phát triển ở khu vực và trên thế giới. Việc ký kết và thực hiện Hiệp định là phù hợp với đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, góp phần vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ, theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa. Để đạt được yêu cầu đó, các ngành, các cấp và các doanh nghiệp cần ra sức phát huy tối đa nội lực, cải tiến quản lý, tiếp thu thành tựu khoa học kỹ thuật, nhằm nâng cao hiệu quả của nền kinh tế và khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam. Tôi mong rằng hai Bên sẽ cố gắng để Hiệp định thực thi có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước./.

 
Quay lại Đầu trang In trang Gửi mail

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer