Danh sách các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cập nhật đến 30/9/2016

Tải Danh sách Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại file đính kèm

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn