Trang chủ     Đăng ký nhận tin    Ý kiến bạn đọc   Liên kết website English 
Thư tư, ngày 04 tháng 05 năm 2016 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Thông báo - Dự thảo Văn bản pháp quy

11-01-2016 Thông báo của Bộ Ngoại giao
06-01-2016 Tài liệu giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, quy định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền dân sự, chính trị
02-10-2015 Thủ tục hành chính về cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép lập Văn phòng đại diện của tổ chức nghiên cứu, hợp tác nước ngoài tại Việt Nam
12-08-2015 Dự thảo Kế hoạch tổng thể Triển khai thực hiện các khuyến nghị theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 2 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
15-06-2015 Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 17/2014/NĐ-CP ngày 11/3/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao
10-02-2015 Sửa đổi Luật Điều ước quốc tế
10-02-2015 Sửa đổi Luật Điều ước quốc tế
24-03-2015 Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam"
30-10-2014 Dự thảo Thông tư liên tịch Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ
16-05-2014 Dự thảo lần thứ 5 Nghị quyết của Quốc hội về việc Việt Nam tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc
21-03-2014 Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc
01-10-2013 Dự thảo Nghị định Quy định chính sách ưu đãi đối với cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
13-09-2013 Dự thảo xây dựng Pháp lệnh về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ
03-09-2013 Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao
22-01-2013 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
05-10-2012 Dự thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2005/NĐ-CP quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
09-08-2012 Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 12/2012/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
10-10-2011 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với chuyên gia Bộ Ngoại giao
13-09-2011 Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 28/2005/QĐ-TTg về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
01-08-2011 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ và Nghị định số 131/2007/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer