Trang chủ     Đăng ký nhận tin    Ý kiến bạn đọc   Liên kết website English 
Thứ sáu, ngày 27 tháng 03 năm 2015 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Thông báo

10-02-2015 Sửa đổi Luật Điều ước quốc tế
24-03-2015 Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam"
30-10-2014 Dự thảo Thông tư liên tịch Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ
16-05-2014 Dự thảo lần thứ 5 Nghị quyết của Quốc hội về việc Việt Nam tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc
21-03-2014 Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc
01-10-2013 Dự thảo Nghị định Quy định chính sách ưu đãi đối với cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
13-09-2013 Dự thảo xây dựng Pháp lệnh về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ
03-09-2013 Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao
22-01-2013 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
05-10-2012 Dự thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2005/NĐ-CP quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
09-08-2012 Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 12/2012/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
10-10-2011 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với chuyên gia Bộ Ngoại giao
13-09-2011 Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 28/2005/QĐ-TTg về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
01-08-2011 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ và Nghị định số 131/2007/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
18-02-2011 Thông báo Lễ trao Quyết định Tuyển dụng
05-01-2011 Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay
22-09-2010 Dự thảo quyết định Về việc kiện toàn Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam
20-08-2010 Dự thảo quyết định về việc tổ chức, quản lý hội thảo, hội nghị quốc tế tại Việt Nam
20-08-2010 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
30-06-2010 Thông báo mời thầu
21-01-2010 Góp ý dự thảo Thông tư liên tịch về mức sinh hoạt phí tối thiểu tại các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
29-12-2009 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer