Trang chủ     Đăng ký nhận tin    Ý kiến bạn đọc   Liên kết website English 
Thứ sáu, ngày 28 tháng 04 năm 2017 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

 

Thông báo - Dự thảo Văn bản pháp quy

10-02-2017 Dự thảo Thông tư hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương
01-02-2017 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài
15-10-2016 Dự thảo Quyết định Về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
15-08-2016 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn tặng thưởng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị cho cá nhân và tổ chức nước ngoài
14-07-2016 Dự thảo Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
11-01-2016 Thông báo của Bộ Ngoại giao
06-01-2016 Tài liệu giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, quy định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền dân sự, chính trị
02-10-2015 Thủ tục hành chính về cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép lập Văn phòng đại diện của tổ chức nghiên cứu, hợp tác nước ngoài tại Việt Nam
12-08-2015 Dự thảo Kế hoạch tổng thể Triển khai thực hiện các khuyến nghị theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 2 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
15-06-2015 Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 17/2014/NĐ-CP ngày 11/3/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao
10-02-2015 Sửa đổi Luật Điều ước quốc tế
10-02-2015 Sửa đổi Luật Điều ước quốc tế
24-03-2015 Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam"
30-10-2014 Dự thảo Thông tư liên tịch Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ
16-05-2014 Dự thảo lần thứ 5 Nghị quyết của Quốc hội về việc Việt Nam tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc
21-03-2014 Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc
01-10-2013 Dự thảo Nghị định Quy định chính sách ưu đãi đối với cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
13-09-2013 Dự thảo xây dựng Pháp lệnh về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ
03-09-2013 Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao
22-01-2013 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer