Trang chủ     Đăng ký nhận tin    Ý kiến bạn đọc   Liên kết website English 
Chủ nhật, ngày 16 tháng 12 năm 2018 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Thông báo - Dự thảo Văn bản pháp quy

13-08-2018 Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định về Quản lý hoạt động của các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
31-07-2018 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Ngoại giao
18-07-2018 Dự thảo Báo cáo Quốc gia về Thực hiện Quyền con người ở Việt Nam theo Cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ III
25-01-2018 Lấy ý kiến về dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế
03-01-2018 Thông báo Dự thảo Nghị định bổ sung, sửa đội Nghị định 12/2012/NĐ-CP
15-12-2017 Thông báo của Bộ Ngoại giao về lịch tiếp công dân
29-11-2017 Thông báo của Bộ Ngoại giao
01-10-2017 Dự thảo Nghị định Quy định một số chế độ với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
31-08-2017 Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 123/2009/QĐ-TTg ngày 15/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức các chuyến đi công tác nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính Phủ
14-07-2017 Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực hoạt động đối ngoại
10-02-2017 Dự thảo Thông tư hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương
01-02-2017 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài
15-10-2016 Dự thảo Quyết định Về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
15-08-2016 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn tặng thưởng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị cho cá nhân và tổ chức nước ngoài
14-07-2016 Dự thảo Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
11-01-2016 Thông báo của Bộ Ngoại giao
06-01-2016 Tài liệu giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, quy định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền dân sự, chính trị
02-10-2015 Thủ tục hành chính về cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép lập Văn phòng đại diện của tổ chức nghiên cứu, hợp tác nước ngoài tại Việt Nam
12-08-2015 Dự thảo Kế hoạch tổng thể Triển khai thực hiện các khuyến nghị theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 2 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
15-06-2015 Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 17/2014/NĐ-CP ngày 11/3/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer