Trang chủ     Đăng ký nhận tin    Ý kiến bạn đọc   Liên kết website English 
Thứ bẩy, ngày 19 tháng 01 năm 2019 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Cầm


Họ và tên thường dùng: Nguyễn Mạnh Cầm

Ngày tháng năm sinh: 15/06/1929

Nơi sinh: Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

Quê quán: Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

Địa chỉ thường trú: 181, phố Bà Triệu, Hà Nội

Tham gia cách mạng: 01/07/1945

Được cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao:

Từ tháng 08/1991 đến tháng 02/2000

Chức vụ trong Đảng:

Uỷ viên Bộ chính trị (1994- 2001), Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam( 1986- 2001).

Quá trình công tác:

- Bí thư Thanh niên Cứu quốc Huyện, Chánh văn phòng Huyện uỷ Hưng Nguyên, Nghệ An (1945-1948) ;

- Cán bộ Uỷ ban Hành chính Kháng chiến Liên khu 4 (1949-1950);

- Công tác tại Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô (1952-1966) ;

- Quyền Vụ trưởng Vụ Tổng hợp đối ngoại Bộ Ngoại giao (1967-1973);

- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà tại Hungari, kiêm nhiệm Đại sứ tại Áo và I-ran (1973-1976) ;

- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hoà liên bang Đức, kiêm nhiệm Đại sứ tại Áo, I-ran và Thuỵ Sĩ (1977-1981);

- Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Ngoại giao (09/1981);

- Thứ trưởng Bộ Ngoại thương (hiện nay là Bộ Thương mại - 1981 - 1986);

- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà XHCN Việt Nam tại Liên Xô (1987-1991);

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VI (1986-1991), khóa VII (1991-1996) và khóa VIII (1996-2001);

- Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1994-2001);

- Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao (1997-2000)

- Đại biểu Quốc hội khoá IX và X, Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia (1992-2002) .

Các chức vụ khác sau khi giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao: Phó Thủ tướng (từ tháng 07/2000 đến tháng 08/2002)

Những đóng góp chính cho ngành Ngoại giao:

Là nhà ngoại giao xuất sắc, nhiều năm công tác trong Ngành trên những cương vị khác nhau, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Cầm đã vận dụng một cách sáng tạo và thực hiện có hiệu quả cao chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Cầm đã có những đóng góp lớn lao vào việc triển khai mạnh mẽ nhiều hoạt động hội nhập quốc tế về cả bề rộng lẫn bề sâu, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đáp ứng yêu cầu của công cuộc Đổi mới. Nền ngoại giao Việt Nam có bước phát triển mới trong quan hệ với nhiều nước ở tất cả các châu lục, nhiều tổ chức khu vực và quốc tế, các trung tâm kinh tế-chính trị thế giới trên nhiều lĩnh vực, dưới nhiều hình thức, ở nhiều cấp khác nhau. Ngoại giao thời kỳ này cũng chuyển hướng sang phục vụ phát triển kinh tế với những nội dung cụ thể, thiết thực.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Cầm đã chỉ đạo sát sao công tác xây dựng ngành Ngoại giao từng bước tiến lên chính quy, hiện đại bằng việc hoàn thiện bộ máy, tổ chức khoa học, hợp lý, điều chỉnh những chế độ, chính sách tương ứng và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngoại giao đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. Tên tuổi nhà ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm gắn liền với các hoạt động đối ngoại trong thời kỳ đổi mới đất nước.

Được tặng thưởng:

- Huân chương Hồ Chí Minh

- Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba;

- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất;

- Và nhiều huân, huy chương cao quí khác.

 

 
Quay lại Đầu trang In trang Gửi mail

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer