Trang chủ     Đăng ký nhận tin    Ý kiến bạn đọc   Liên kết website English 
Thứ sáu, ngày 25 tháng 05 năm 2018 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Nghị định về hoạt động của Cơ quan Đại diện ở nước ngoài phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế


Nghị định về hoạt động của Cơ quan Đại diện ở nước ngoài

phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế

Hà Nội (TTXVN 10/2/2003)    Ngày 10/2, Chính phủ đã ban hành Nghị định về hoạt động của Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế.    Bản Nghị định gồm 4 chương, 16 điều, quy định rõ nguyên tắc, nội dung và quản lý nhà nước về hoạt động phục vụ kinh tế của cơ quan đại diện. Tại Chương II Nghị định này qui định rõ 8 nội dung hoạt động phục vụ kinh tế của cơ quan đại diện, bao gồm: cung cấp thông tin kinh tế; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh tế đối ngoại; tham gia thực hiện hoạt động kinh tế đối ngoại; hỗ trợ tổ chức, cá nhân Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân Việt Nam ở nước ngoài.    Về việc thành lập Quỹ hỗ trợ hoạt động phục vụ kinh tế, Nghị định ghi rõ: Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu thành lập Quỹ hỗ trợ hoạt động phục vụ kinh tế theo hướng huy động kinh phí hoạt động từ nhiều nguồn khác nhau, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 
Quay lại Đầu trang In trang Gửi mail

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer