Trang chủ     Đăng ký nhận tin    Ý kiến bạn đọc   Liên kết website English 
Thứ ba, ngày 19 tháng 06 năm 2018 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Phân loại trả lời phỏng vấn của lãnh đạo 6 tháng đầu năm 2001


Phân loại trả lời phỏng vấn của lãnh đạo 6 tháng đầu năm 2001

Câu hỏi: Xin đồng chí Tổng Bí thư cho biết Công cuộc Đổi mới ở Việt Nam sẽ tiếp tục với những nguyên tắc đã được đề ra hay sẽ có những thay đổi mới? (Bài 3)

Trả lời:

Trong suốt quá trình đổi mới, chúng tôi kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; xác định đổi mới phải là sự nghiệp của nhân dân, vì lợi ích của nhân dân và phải phù hợp với thực tiễn và luôn sáng tạo; phát huy sức mạnh của dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới. Ngay từ đầu, chúng tôi chủ trương tiến hành đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ và triệt để với những bước đi, hình thức và cách làm phù hợp; giữ vững nguyên tắc trong tiến trình đổi mới, có những bổ sung và phát triển cần thiết về chủ trương, phương pháp, biện pháp; tìm và lựa chọn những giải pháp mới, linh hoạt, sáng tạo, nhạy bén nắm bắt cái mới, tận dụng thời cơ, khắc phục sự trì trệ, làm chuyển biến tình hình. Thực tiễn 15 năm đổi mới vừa qua đã cho chúng tôi những bài học và kinh nghiệm quý báu và cũng đã chứng minh rằng những bước đi của sự nghiệp đổi mới của chúng tôi là đúng đắn.

Câu hỏi : Xin Ngài cho biết một số điểm khái quát về công cuộc phát triển kinh tế-chính trị của Việt Nam trong 10 năm qua? (Bài 6)

Trả lời:

10 năm qua chúng tôi thực hiện sự nghiệp đổi mới được Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng từ năm 1986. Ngay từ đầu, chúng tôi đã chủ trương tiến hành đổi mới toàn diện và đồng bộ, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước tiến hành đổi mới về chính trị. Thực tế trong những năm qua đã khẳng định chủ trương đổi mới với những bước đi và mục tiêu mà chúng tôi đặt ra là phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam. Với đường lối đúng đắn và một quyết tâm mạnh mẽ trong quá trình thực hiện, những thành tựu mà chúng tôi thu được sau 15 năm đổi mới và 10 năm thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội (1991-2000) là rất đáng tự hào, làm thay đổi sâu sắc bộ mặt của đất nước Việt Nam. Thực hiện kế hoạch 5 năm 1996 - 2000, GDP tăng trung bình 7%/năm. GDP năm 2000 tăng 6,75 %, dự kiến năm 2001 sẽ tăng 7,5%. Từ chỗ là nước thường xuyên phải nhập khẩu lương thực, chúng tôi không những đã đáp ứng đủ nhu cầu lương thực trong nước mà còn trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới. Cho đến nay, chúng tôi đã thu hút trên 36 tỉ USD đầu tư trực tiếp của hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, ổn định chính trị được giữ vững, quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Các vấn đề xã hội rất được quan tâm. Năm 2000 chúng tôi cũng đã tạo việc làm mới cho 1,3 triệu người trong độ tuổi lao động. Tuy ít nhiều bị ảnh hưởng của khủng hoảng ở các nước bạn bè truyền thống vào những năm cuối 80 và đầu 90, cũng như cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trong khu vực, nhưng chúng tôi đã không bị rơi vào vòng xoáy của các cuộc khủng hoảng này mà hơn thế, đã tích luỹ và xây dựng được cơ sở vật chất để chuẩn bị tiền đề chuyển sang một giai đoạn phát triển mới cao hơn là công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở theo phương châm "là bạn và đối tác tin cậy với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển", Việt Nam đã trở thành thành viên các tổ chức ASEAN và APEC, có quan hệ hợp tác tốt đẹp với các tổ chức tài chính quốc tế như IMF và WB, ký Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ, đang trong tiến tình gia nhập WTO v.v... Trong quá trình đổi mới hệ thống chính trị, chúng tôi đặc biệt chú trọng tới cải cách hành chính, coi đây là đột phá khẩu qua đó nâng cao hiệu lực quản lý của các cơ quan Chính phủ và chính quyền các cấp. Đồng thời, việc phát huy dân chủ, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, đặc biệt ở cơ sở, có tầm quan trọng to lớn. Quốc hội và Chính phủ đã ban hành các văn bản

 
Quay lại Đầu trang In trang Gửi mail

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer