Trang chủ     Đăng ký nhận tin    Ý kiến bạn đọc   Liên kết website English 
Thứ năm, ngày 26 tháng 04 năm 2018 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Các văn kiện cơ bản và quan trọng

TUYÊN BỐ CỦA CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN LẦN THỨ 16 "HƯỚNG TỚI CỘNG ĐỒNG ASEAN: TỪ TẦM NHÌN TỚI HÀNH ĐỘNG”
1. Chúng tôi, những Người đứng đầu Nhà nước/Chính phủ của các Quốc gia thành viên ASEAN, cùng có mặt ở Hà Nội để tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16 vào ngày 8-9/4/2010. Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận sâu rộng, cởi mở và hiệu quả về nhiều vấn đề theo chủ đề "Hướng tới Cộng đồng ASEAN: Từ Tầm nhìn tới Hành động”.
11-04-2010

TUYÊN BỐ CỦA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO ASEAN VỀ PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Chúng tôi, những người đứng đầu Nhà nước/Chính phủ thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á, đã gặp gỡ tại Hà Nội, Việt Nam từ ngày mồng 8 đến ngày mồng 9 tháng Tư, 2010 nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16. Chúng tôi đã thảo luận về hiện trạng kinh tế toàn cầu và nhận thấy đang có những dấu hiệu phục hồi sau khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu, tuy sự phục hồi này diễn ra chậm chạp. Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng rằng, với sự năng động sẵn có, khu vực ASEAN sẽ đạt được sự phục hồi bền vững, cũng như mức tăng trưởng kinh tế cao hơn.
10-04-2010

TUYÊN BỐ CỦA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO ASEAN VỀ HỢP TÁC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
CHÚNG TÔI, những Người đứng đầu Nhà nước/Chính phủ Bru-nây Đa-rút-xa-lam, Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a, Liên bang Mi-an-ma, Cộng hòa Phi-líp-pin, Cộng hòa Xinh-ga-po, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các nước thành viên ASEAN, nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16;
10-04-2010

Hiến chương ASEAN
11-08-2009

Tầm nhìn ASEAN 2020
10-08-2009

 

Các tin liên quan:

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer