Thủ tướng khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh, đối thoại với doanh nghiệp

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn