Thông báo của Bộ Ngoại giao về Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia

(MOFA) - Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 10 sẽ được tổ chức từ ngày 09-10/01/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng đồng chủ trì./.

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn