Trang chủ     Đăng ký nhận tin    Ý kiến bạn đọc   Liên kết website English 
Thứ ba, ngày 09 tháng 02 năm 2016 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Tăng cường đối ngoại để phát triển kinh tế nhanh và bền vững


Trong xu thế hội nhập hiện nay, đất nước muốn phát triển mạnh về kinh tế không chỉ chú trọng đến việc khai thác những nguồn lực nội tại của mình mà còn phải huy động những nguồn lực bên ngoài. Chỉ thị 41-CT/TW năm 2010 của Ban Bí thư trung ương Đảng về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ra đời là cơ sở để các ngành, các địa phương định hướng, xây dựng chiến lược nhằm thu hút nhiều hơn các nguồn lực bên ngoài cho sự phát triển. Trên tinh thần Chỉ thị 41-CT/TW của Ban Bí thư, Thành ủy Đà Nẵng đã đưa ra Chương trình hành động tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trên địa bàn thành phố và UBND thành phố đã có quyết định ban hành “Đề án tổng thể về công tác ngoại giao kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2015”. Đề án này cụ thể hóa chủ trương, đường lối, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX vạch ra đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế của thành phố nói chung và công tác đối ngoại, hội nhập kinh tế nói riêng. Đó là mục tiêu “phát triển kinh tế nhanh và bền vững” gắn liền với một trong những nhiệm vụ hàng đầu là“Thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển; đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, hợp tác và liên kết khu vực”.

Theo ông Lương Minh Sâm, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, trong những năm qua, Đà Nẵng đã chủ động triển khai nhiều hoạt động kinh tế đối ngoại thông qua những hình thức như: thu hút đầu tư, kêu gọi các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, viện trợ phi chính phủ, xúc tiến thương mại, du lịch, quảng bá hình ảnh thành phố... Những nội dung này trở thành vấn đề trọng tâm trong các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo thành phố với đối tác nước ngoài. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã tranh thủ sự hỗ trợ của cơ quan đại diện Việt Nam, kiều bào ta tại nước ngoài, đặc biệt là kiều bào có gốc Quảng Nam - Đà Nẵng trong việc xúc tiến các cơ hội hợp tác đầu tư và kinh doanh.

Đề án được xây dựng trên cơ sở những kết quả của công tác ngoại giao kinh tế mà Đà Nẵng đã đạt được trong những năm qua. Theo đó, từ năm 2006 - 2010, thông qua các hoạt động đối ngoại, nền kinh tế thành phố có sự chuyển mình mạnh mẽ với mức tăng trưởng khá. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt 4,5 tỷ USD, tăng bình quân 22%/năm; thị trường xuất khẩu được mở rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số khách du lịch đến Đà Nẵng đạt 6,2 triệu người, trong đó khách quốc tế đạt 1,6 triệu, tăng trưởng bình quân đạt 9%/năm. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 3,06 tỷ USD với 190 dự án. Bên cạnh đó, kiều bào đã đầu tư 79 dự án với giá trị hơn 1.000 tỷ đồng. Hằng năm, giá trị vận động viện trợ phi chính phủ cho thành phố khoảng 130 - 150 tỷ đồng. Ngoài ra, việc thu hút nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cũng có nhiều chuyển biến tích cực với 12 dự án và tổng giá trị đầu tư trên 310 triệu USD. Ông Lương Minh Sâm nhấn mạnh: “Đà Nẵng có thể tận dụng những lợi thế về vị trí địa lý, về cơ sở hạ tầng phát triển và nguồn nhân lực dồi dào để thúc đẩy hiệu quả của công tác ngoại giao kinh tế. Hiện nay, chúng ta có các khu công nghiệp hiện đại, có hệ thống ngân hàng khá phát triển, dịch vụ y tế, giáo dục ngày càng hoàn thiện. Và đặc biệt, việc 3 năm liền đứng đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cũng tạo nên uy tín của Đà Nẵng đối với các đối tác trong và ngoài nước. Đà Nẵng cũng đã thiết lập quan hệ đối ngoại hiệu quả với phần lớn các cơ quan đại diện, tổ chức quốc tế nước ngoài tại Việt Nam; các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông qua sự điều phối của Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Công Thương. Đây là những điều kiện thuận lợi để chúng ta tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại nhằm tìm nguồn lực để phát triển kinh tế vững mạnh”.

Để tận dụng lợi thế hiện có, ngoại giao kinh tế đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị ở Đà Nẵng, của nhiều cấp, ngành, địa phương. Chính vì vậy, ngay trong Đề án, UBND thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành liên quan, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện của thành phố nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp trong quá trình xúc tiến, triển khai các hoạt động kinh tế đối ngoại giai đoạn 2011 - 2015. Theo đó, Sở Ngoại vụ sẽ là cơ quan đầu mối theo dõi, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Đề án và định kỳ hàng năm báo cáo UBND thành phố về tình hình, kết quả thực hiện Đề án này, đồng thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo công tác ngoại giao kinh tế trong từng giai đoạn phù hợp. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành căn cứ vào Đề án tổng thể của thành phố và các nội dung nhiệm vụ được giao sẽ lập kế hoạch, lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện tại đơn vị mình.

Trên thực tế, việc xác định nhiệm vụ càng cụ thể, rõ ràng sẽ càng thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện. Và do vậy, ngay trong Đề án tổng thể, UBND thành phố đã xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm như: Mở rộng và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước, địa phương, tổ chức, tập đoàn kinh tế, định chế tài chính lớn trong khu vực và trên thế giới; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; tích cực vận động nguồn vốn viện trợ chính thức (ODA) nhằm đầu tư cho cơ sở hạ tầng, phát triển thành phố theo hướng văn minh, hiện đại; tranh thủ viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) trên các lĩnh vực y tế, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ; tập trung kêu gọi và vận động kiều bào, người nước ngoài, doanh nhân nước ngoài tại Đà Nẵng hợp tác đầu tư, kinh doanh, đóng góp xây dựng thành phố; tranh thủ sự hợp tác, giúp đỡ của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành trung ương; nghiên cứu thành lập văn phòng đại diện của thành phố ở một số nước quan trọng; tăng cường công tác thông tin, hoàn thiện cơ chế, chính sách ngoại giao kinh tế và phát triển nguồn nhân lực cho công tác ngoại giao kinh tế.

Tùy theo từng nhiệm vụ mà mức độ và hình thức tham gia của các sở, ngành, địa phương, đơn vị có sự khác nhau. Và nhìn chung, cần phải có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ và thường xuyên giữa các đơn vị liên quan để hiện thực hóa các nhiệm vụ cụ thể của công tác ngoại giao kinh tế. Trong quá trình này, nhất thiết phải có sự sát cánh giữa chính quyền và doanh nghiệp. Bởi lẽ, doanh nghiệp là một trong những “đối tượng” mà ngoại giao kinh tế cần phục vụ. Doanh nghiệp sẽ được chính quyền hỗ trợ trong việc kết nối đối tác, mở rộng thị trường, cung cấp thông tin xuất nhập khẩu, thẩm định đối tác, chia sẻ kinh nghiệm với các công ty, tổ chức nước ngoài, tư vấn về luật, tập quán kinh doanh…Đến lượt mình, doanh nghiệp khi đã phát triển sẽ hỗ trợ, chia sẻ một phần kinh phí cho các hoạt động về ngoại giao kinh tế như: tổ chức hội thảo, các buổi tọa đàm, kết nối doanh nghiệp...

Thành phố Đà Nẵng đang phấn đấu đến năm 2020 sẽ trở thành một đô thị công nghiệp hiện đại, là trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Để mục tiêu này trở thành hiện thực, bên cạnh việc thúc đẩy ngoại giao trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa thì tăng cường ngoại giao kinh tế sẽ góp phần phục vụ tốt cho các chương trình, kế hoạch và chiến lược phát triển lâu dài của thành phố và từng bước cải thiện cuộc sống của người dân. Ngoại giao kinh tế một khi được triển khai và thực hiện hiệu quả sẽ huy động được sức mạnh tổng hợp, tạo nên đột phá trong thu hút đầu tư và thúc đẩy các dự án lớn, giúp thành phố khai thác tối đa tiềm năng hiện có để đưa nền kinh tế phát triển nhanh, mạnh mẽ và bền vững.

 

Sở Ngoại Vụ Đà Nẵng

 
Quay lại Đầu trang In trang Gửi mail

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer