Trang chủ     Đăng ký nhận tin    Ý kiến bạn đọc   Liên kết website English 
Thứ ba, ngày 24 tháng 04 năm 2018 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Danh mục thủ tục hành chính ở trong nước

Các thủ tục hành chính thực hiện tại các cơ quan trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao và đã được công khai trên Mạng Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (bấm vào tên các thủ tục hành chính để xem chi tiết nội dung thủ tục hành chính).

STT

Tên thủ tục hành chính

Số serie trên

Mạng CSDLQG

1

Thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan ở trong nước

B-BNG-242756-TT

2

Thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan ở trong nước

B-BNG-242998-TT

3

Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan ở trong nước.

B-BNG-242999-TT

4

Thủ tục cấp công hàm tại các cơ quan ở trong nước

B-BNG-243001-TT

5

Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan ở trong nước

B-BNG-199285-TT

6
Chứng nhận xuất trình giấy tờ, tài liệu tại Bộ Ngoại giao.

B-BNG-223780-TT

7
Cấp lại bản chính giấy khai sinh tại Bộ Ngoại giao

B-BNG-215105-TT

8
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch tại Bộ Ngoại giao.

B-BNG-215101-TT

9
Tuyển dụng công chức vào Bộ Ngoại giao

B-BNG-000553-TT

10

Cấp giấy xác nhận người gốc Việt Nam tại Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

B-BNG-084929-TT

11

Cấp giấy xác nhận ưu đãi cho người Việt Nam ở nước ngoài tại Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

B-BNG-095910-TT

12

Cấp phép hoạt động báo chí tại Việt Nam cho phóng viên nước ngoài không thường trú

B-BNG-270206-TT

13

Lập Văn phòng thường trú của báo chí nước ngoài

B-BNG-270211-TT

14

Cấp Thẻ phóng viên nước ngoài cho phóng viên thường trú tại Việt Nam

B-BNG-270623-TT

15

Cấp lại Thẻ phóng viên nước ngoài cho phóng viên thường trú tại Việt Nam

B-BNG- 270679-TT

16

Gia hạn Thẻ phóng viên nước ngoài cho phóng viên thường trú tại Việt Nam

B-BNG-270686-TT

17

Cấp phép hoạt động thông tin, báo chí tại các địa phương của Việt Nam cho Văn phòng thường trú báo chí nước ngoài tại Việt Nam

B-BNG-270698-TT

18

Cấp phép làm cộng tác viên của Văn phòng thường trú báo chí nước ngoài tại Việt Nam

B-BNG-270717-TT

19

Cấp Giấy phép phát hình quốc tế cho phóng viên nước ngoài tại Việt Nam qua mạng lưới viễn thông công cộng

B-BNG-270742-TT

20

Sửa đổi/bổ sung/gia hạn Giấy phép phát hình đi quốc tế cho phóng viên nước ngoài tại Việt Nam qua mạng lưới viễn thông công cộng

B-BNG-270747-TT

21

Cấp phép làm trợ lý báo chí của Văn phòng thường trú báo chí nước ngoài tại Việt Nam

B-BNG-270751-TT

22

Quyết định số 2245/Q-BNG về việc ban hành Bộ Thủ tục hành chính về cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy đăng ký và chấm dứt hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

 


Cập nhật 16-06-2016

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer