Trang chủ     Đăng ký nhận tin    Ý kiến bạn đọc   Liên kết website English 
Thư tư, ngày 19 tháng 12 năm 2018 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Thông báo thời gian có hiệu lực của một số văn bản được ký kết giữa Việt Nam và các nước

Cập nhật tháng 7/2015. Nguồn: Vụ Luật pháp và Điều ước Quốc tế, Bộ Ngoại giao

Hiệp định Bổ sung cho Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bô-li-va-ri-a-na Vê-nê-xu-ê-la về hợp tác trong lĩnh vực thương mại, ký tại Hà Nội ngày 11 tháng 3 năm 2015, có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2015.

Tuyên bố chung về cuộc họp Nội các chung Việt Nam - Thái Lan lần thứ ba, ký tại Băng Cốc ngày 23 tháng 7 năm 2015, có hiệu lực kể từ ngày ký. Tuyên bố chung ghi nhận thỏa thuận của hai Chính phủ về các biện pháp hợp tác về chính trị, quốc phòng và an ninh, hợp tác kinh tế, hợp tác văn hóa, xã hội, giáo dục và lao động nhằm tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Thỏa thuận về việc phái cử và tiếp nhận lao động giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan, ký tại Băng Cốc ngày 23 tháng 7 năm 2015, có hiệu lực kể từ ngày ký. Thỏa thuận có hiệu lực sẽ tạo cơ chế hợp tác giữa hai Bên nhằm hỗ trợ các hoạt động thuê và phái cử lao động theo hợp đồng của một Bên trên lãnh thổ của Bên kia, trong đó có hỗ trợ lao động từ khâu ký hợp đồng, kết thúc hợp đồng và hồi hương, các biện pháp bảo hộ pháp lý dành cho người lao động…

Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về hợp tác lao động ký tại Băng Cốc ngày 23 tháng 7 năm 2015, có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo bản ghi nhớ, hai bên thỏa thuận nỗ lực khuyến khích hợp tác kỹ thuật về lĩnh vực lao động như trao đổi các hệ thống, chương trình, chuyên gia, nghiên cứu và thông tin về so sánh luật lao động và quản lý lao động, giải quyết tranh chấp về lao động, an ninh xã hội và bảo hộ lao động, trao đổi thông tin để phòng chống nạn tuyển dụng trái phép và buôn bán người để làm lao động. Hai bên cũng cam kết hợp tác về phát triển kỹ năng nhằm tăng năng suất lao động.

 
Quay lại Đầu trang In trang Gửi mail

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer