Trang chủ     Đăng ký nhận tin    Ý kiến bạn đọc   Liên kết website English 
Thứ hai, ngày 20 tháng 02 năm 2017 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

TÌNH HÌNH KINH TẾ, XÃ HỘI THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2009


I -TÌNH HÌNH KINH TẾ, XÃ HỘI THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2009

1.  Sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 ước đạt 56,57 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 265,64 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 16,4%); Như vậy, trong những tháng đầu năm sản xuất công nghiệp đang có chuyển biến khá tốt. So với cùng kỳ năm trước, giá trị sản xuất công nghiệp quý I tăng 3,3% (tháng 3 tăng 2,4%; tháng 4 tăng 5,4%; tháng 5 tăng 6,8%). 

 2.  Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Tính đến ngày 15/5/2009 thu hoạch lúa đông xuân cả nước đạt 1,89 triệu ha, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng lúa đông xuân ở các tỉnh phía Nam đạt 11,84 triệu tấn, tăng gần 215 nghìn tấn so với năm trước. Các tỉnh phía Bắc đang tập trung thu hoạch vụ đông xuân, có khả năng sản lượng đạt ngang bằng vụ đông xuân năm 2008.

Về chăn nuôi: 5 tháng đầu năm 2009 phát triển ổn định và có xu hướng tăng. Trong 5 tháng đầu năm đàn bò tăng 1-2% so với cùng kỳ năm trước; đàn lợn tăng 2-3%; đàn gia cầm tăng 7-8%,...

Về lâm nghiệp: Trong 5 tháng diện tích trồng rừng tập trung đạt 45,8 nghìn ha, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước; diện tích khoanh nuôi, tái sinh và trồng dặm đạt 620,5 nghìn ha, bằng 122,6% kế hoạch năm; khoán bảo vệ rừng đạt 1,84 triệu ha, bằng 120,8% kế hoạch năm và bằng 88,9% so với cùng kỳ.

Về thuỷ sản: sản lượng thủy sản 5 tháng đầu năm đạt 1,74 triệu tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 1,33 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ; tôm đạt 149,6 triệu tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ . Sản lượng thủy sản nuôi trồng 5 tháng đạt 748,2 nghìn tấn, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước . Sản lượng thủy sản khai thác 5 tháng đầu năm ước đạt 988,4 nghìn tấn, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khai thác biển đạt 911,7 nghìn tấn, tăng 9%.

3.  Lĩnh vực dịch vụ

Hoạt động của thị trường trong nước khá sôi động. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 5 ước đạt khoảng 91,84 nghìn tỷ đồng, tăng gần 2% so với tháng 4/2009. Tính chung 5 tháng đầu năm đạt 452,3 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ yếu tố giá tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ vẫn tăng khoảng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 đạt 292,8 nghìn lượt khách, giảm 11,1% so với tháng trước và giảm 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng, tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam  đạt 1,6 triệu lượt, giảm 18,8% so cùng kỳ.

4.  Về xuất nhập khẩu

Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 đạt 4,4 tỷ USD, tăng 2,8% so với tháng trước. Trong 5 tháng đầu năm 2009, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 22,86 tỷ USD, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến hết tháng 5 có 6 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD là: hàng dệt may đạt 3,2 tỷ USD; đá quý, kim loại quý đạt trên 2,6 tỷ USD; dầu thô đạt gần 2,6 tỷ USD; giày, dép đạt hơn 1,6 tỷ USD; gạo đạt gần 1,5 tỷ USD; thủy sản đạt gần 1,4 tỷ USD.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 5/2009 đạt 5,9 tỷ USD, tăng 8,1% so với tháng trước (tháng 1/2009 giảm 47,2% so với tháng 12/2008; tháng 2 tăng 25,3% so với tháng trước; tháng 3 tăng 15%; tháng 4 tăng 6,1%). Tính chung 5 tháng đầu năm 2009, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt gần 24 tỷ USD, giảm 37% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 5 tháng đầu năm nhập siêu 1,1 tỷ USD, xấp xỉ bằng 5% kim ngạch xuất khẩu (cùng kỳ năm 2008 nhập siêu 13,47 tỷ USD, bằng 55,7% kim ngạch xuất khẩu). 

5. Về đầu tư phát triển

Chi đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước tháng 5/2009 ước đạt 9,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 42% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2009 chi đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước khoảng 44,6 nghìn tỷ đồng, bằng 39,6% kế hoạch, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thu hút vốn ODA: trong 5 tháng đầu năm 2009, ước tổng giá trị giải ngân ODA đạt khoảng 720 triệu USD, bằng 38% kế hoạch giải ngân, trong đó: vốn vay khoảng 649 triệu USD (549 triệu USD vay ưu đãi và 100 triệu USD vay thương mại), vốn viện trợ không hoàn lại khoảng 71 triệu USD.

Tính từ đầu năm tổng giá trị vốn ODA được ký thông qua các Hiệp định với các nhà tài trợ đạt 1.467,47 triệu USD. Trong đó, vốn vay đạt 1.448,02 triệu USD và viện trợ không hoàn lại đạt 19,45 triệu USD.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện trong 5 tháng đầu năm đạt 2,8 tỷ USD, bằng 70,9% so với cùng kỳ năm 2008. Trong 5 tháng đầu năm đã cấp mới và tăng vốn cho 296 dự án với tổng vốn là 6,68 tỷ USD, bằng 23,7% so với cùng kỳ; trong đó vốn đầu tư đăng ký mới là 2,7 tỷ USD, bằng 10,8% so với cùng kỳ năm trước, vốn tăng thêm là 3,96 tỷ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong 5 tháng đầu năm, Mỹ tiếp tục là nhà đầu tư có số vốn đăng ký lớn nhất ở nước ta, với 9 dự án mới, tổng vốn đăng ký 53,5 triệu USD và 3,8 tỷ USD vốn đăng ký tăng thêm. Đứng thứ hai là Hàn Quốc với 59 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tổng vốn đăng ký 1 tỷ USD. Xét theo vốn đăng ký mới, Hàn Quốc là đối tác có số vốn đăng ký mới lớn nhất trong 5 tháng đầu 2009. Tiếp theo là các đối tác như: Hồng Kông, Singapore và Đài Loan với quy mô vốn đăng ký lần lượt là 540 triệu USD, 539 triệu USD và 306 triệu USD.

6.  Thu chi ngân sách nhà nước, tiền tệ và giá cả

Thu ngân sách nhà nước: tháng 5 ước đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng, ước đạt 157,6 nghìn tỷ đồng, bằng 40,4% dự toán năm, xấp xỉ số thu cùng kỳ năm trước.

Chi ngân sách nhà nước: tháng 5 ước đạt 35,9 nghìn tỷ đồng. Tính chung 5 tháng, tổng chi ngân sách đạt 179,2 nghìn tỷ đồng, bằng 36,5% dự toán năm (cùng kỳ đạt 37%), tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tiền tệ, tín dụng: Tổng phương tiện thanh toán (M2) đến 31/5/2009 ước đạt 1.834 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 14,6% so với cuối năm 2008. Tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng ước đạt 306 nghìn tỷ đồng giảm 0,11% so với tháng trước và tăng 19,3% so với cuối năm 2008.

Tổng đầu tư cho nền kinh tế đến 31/5/2009 ước đạt 1.537.900 tỷ đồng, tăng 4,1% so với tháng trước và tăng 14,8% so với cuối năm 2008, trong đó tín dụng đối với nền kinh tế ước 1.465,2 nghìn tỷ đồng tăng 14,9% so với cuối năm 2008. Dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế bằng VND ước đạt 1.213,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6% so với cuối năm 2008.  Đầu tư cho nền kinh tế bằng ngoại tệ ước đạt 251,7 nghìn tỷ đồng, giảm 6,3% so với cuối năm 2008, trong đó dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế bằng ngoại tệ ước đạt 251,6 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cuối năm 2008.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 năm 2009 tăng 0,44% so với tháng trước và tăng 2,12% so với tháng 12/2008 (cùng kỳ năm trước tăng 15,96%); so với cùng kỳ năm trước tăng 5,58% (cùng kỳ năm trước là 19,09%). Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng đầu năm 2009 tăng 11,59% so với 5 tháng đầu năm 2008.

So với tháng 4/2009, giá vàng tăng 0,61%; giá USD tăng 1,25%. So với tháng 12/2008 giá vàng tăng 17,88%; giá USD tăng 5,18%.

7. Về lao động, việc làm:

Trong tháng 5, nhu cầu tuyển dụng lao động của nhiều doanh nghiệp có xu hướng tăng lên. Trong tháng 5 đã tạo việc làm cho khoảng 120 nghìn lượt người, tương đương cùng kỳ năm 2008; trong đó xuất khẩu lao động đạt 4 nghìn người, bằng 61,5% so cùng kỳ năm 2008. 5 tháng đầu năm 2009, tổng số lượt lao động được giải quyết việc làm ước đạt 546,6 nghìn người, bằng 84,1% so với cùng kỳ năm 2008, trong đó xuất khẩu lao động khoảng 3 vạn người, bằng 83,3% so với cùng kỳ năm 2008.

Đánh giá chung, trong 5 tháng tình hình kinh tế xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực; sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định; sản xuất công nghiệp có xu hướng tăng lên liên tục trong 4 tháng qua; tiêu thụ hàng hóa tiếp tục tăng cao; kim ngạch xuất khẩu tăng so với tháng trước. Xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực có xu hướng tăng trở lại; an ninh xã hội được bảo đảm. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả khả quan nêu trên, kinh tế nước ta vẫn  đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức: sản xuất công nghiệp, xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn;giải ngân các nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, FDI,... đạt thấp; các dịch bệnh nguy hiểm, như: tiêu chảy cấp, cúm A (H1N1),... đang diễn biến phức tạp.

II. DỰ BÁO TÁC ĐỘNG KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN Ở TRONG NƯỚC ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

(1) Về sản xuất nông nghiệp: tính đến nay tình hình sản xuất nông nghiệp phát triển khá thuận lợi. Nhưng trong tháng 5 dịch bệnh đã xuất hiện trở lại và tình hình thời tiết, khí hậu từ nay đến cuối năm có thể còn diễn biến phức tạp, mưa, bão, lũ lụt có thể còn tiếp tục xảy ra; cần có những biện pháp để chủ động phòng chống có hiệu quả, bảo đảm sản xuất phát triển và ổn định đời sống nông dân.

(2) Về sản xuất công nghiệp: đã có dấu hiệu theo xu hướng phục hồi, tăng trưởng liên tục trong 4 tháng qua. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng công nghiệp của từng tháng và 5 tháng đầu năm thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước (Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 5 tháng đầu năm 2009 là 4%, cùng kỳ năm trước là 16,4%). Tình hình đó đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp chính sách để hỗ trợ, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất phát triển.

(3) Về xuất khẩu và cân đối ngoại tệ: kim ngạch xuất khẩu tháng 5 có dấu hiệu tăng lên so với tháng 4/2009, nhưng kim ngạch nhập khẩu tháng 5 cũng đạt mức cao nhất so với 4 tháng trước. Nhập siêu 5 tháng bằng 5% tổng kim ngạch xuất khẩu, nhưng nếu loại trừ xuất khẩu vàng, đá quý và chế phẩm thì nhập siêu lên tới 18,4% kim ngạch xuất khẩu. Từ nay đến cuối năm khi kinh tế có dấu hiệu phục hồi nhu cầu nhập khẩu nhất là vật tư, thiết bị cho đầu tư và sản xuất hàng xuất khẩu sẽ tăng trở lại, trong khi xuất khẩu vẫn còn nhiều khó khăn, giải ngân các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chưa tăng nhiều, thì vấn đề cân đối ngoại tệ trong các tháng tới sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

(4) Về thu ngân sách nhà nước: trong 5 tháng đầu năm, để kích cầu sản xuất và tiêu dùng, Chính phủ đã áp dụng nhiều chính sách miễn, giảm, giãn, thuế; giá dầu thô xuất khẩu cũng giảm mạnh, nhưng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2009 vẫn đạt xấp xỉ cùng kỳ năm trước; thu ngân sách nhà nước tháng sau tăng cao hơn tháng trước. Đến nay, tình hình giá dầu thô của thế giới cũng đang có dấu hiệu tăng trở lại nhờ các dấu hiệu phục hồi của kinh tế Mỹ. Giá dầu thô giao trong tháng 7 đạt trên 66 USD/thùng. Theo dự báo của Lãnh đạo tổ chức OPEC giá dầu thô cuối năm 2009 sẽ đạt mức 75 USD/thùng. Với mức giá dầu thô nêu trên, cùng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thuế, dự kiến số hụt thu ngân sách nhà nước sẽ giảm so với dự kiến trước đây.

(5) Về chỉ số giá tiêu dùng: với việc thực hiện các gói kích cầu của các nước, khi kinh tế thế giới bắt đầu có xu hướng phục hồi, nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh sẽ tăng trở lại, ảnh hưởng đến tổng cầu có khả năng thanh toán và giá cả có thể tăng lên. Cùng với những áp lực từ giá cả thế giới, những yếu tố kích thích kinh tế, kích cầu đầu tư và tiêu dùng, điều chỉnh lương, điều chỉnh giá một số mặt hàng thiết yếu;... cũng sẽ ảnh hưởng đến mặt bằng giá trong nước; cần có các biện pháp chủ động ngăn ngừa tái lạm phát trở lại.

(6) Về giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: Việc giải ngân các nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trong 5 tháng đầu năm chậm so với kế hoạch đề ra. Phần vốn trái phiếu Chính phủ chuyển nguồn từ năm 2008 sang năm 2009 khó có khả năng hoàn thành trong tháng 6/2009. Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2009 cho giao thông và thủy lợi tính đến hết tháng 4/2009 mới  giải ngân được khoảng 18,1% kế hoạch, trong đó thanh toán khối lượng hoàn thành 7,1% kế hoạch; vốn trái phiếu Chính phủ cho giáo dục và y tế hiện nay đang thực hiện của năm 2008, số kế hoạch giao năm 2009 hiện chưa giải ngân được. 

 III. CÁC GIẢI PHÁP CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO TRONG THỜI GIAN TỚI

Tình hình kinh tế thế giới mặc dù đã có dấu hiệu chuyển biến, nhưng còn rất nhiều khó khăn và có nhiều diễn biến khó lường; những khó khăn của nền kinh tế trong nước, thiên tai, dịch bệnh. Trước tình hình đó, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội từ nay đến cuối năm tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể sau đây:

(1) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt các chính sách, chế độ đã ban hành, trước hết là các chính sách ngăn chặn suy giảm kinh tế như: kích cầu đầu tư và tiêu dùng, hỗ trợ xuất khẩu, chính sách tài chính, tiền tệ, giải quyết việc làm cho người lao động,... Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, đúng mục đích của các chính sách đã ban hành.

(2) Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại để thúc đẩy xuất khẩu; tăng cường kiểm soát chặt chẽ tình hình nhập khẩu các mặt hàng không thiết yếu. Tổ chức tốt thị trường nội địa để khuyến khích sản xuất và tiêu dùng trong nước, góp phần tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

(3) Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục vay vốn kích cầu bao gồm: cho vay vốn lao động, vốn đầu tư phát triển, các thủ tục về hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế,...

(4) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, tín dụng nhà nước, ODA, FDI.

(5) Tích cực triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn và giảm bớt dịch bệnh hại lúa, cây trồng và vật nuôi. Tăng cường công tác phòng, chống lụt bão trong mùa hè tới. Chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch ứng phó với tình hình thiên tai có thể xảy ra.

(6) Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh nhất là những dịch bệnh nguy hiểm, như: tiêu chảy cấp, cúm A/H1N1,... Chú trọng công tác thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; khuyến cáo người dân người dân chủ động đến các cơ sở y tế để được hướng dẫn và điều trị kịp thời khi có các biểu hiện các bệnh dịch nguy hiểm./.

 
Quay lại Đầu trang In trang Gửi mail

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer