Phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng về những diễn biến gần đây liên quan đến Vùng Cataluna

(MOFA) - Ngày 31/10/2017, trả lời câu hỏi của phóng viên về những diễn biến gần đây liên quan đến Vùng Cataluna (Tây Ban Nha), Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết:

Đây là công việc nội bộ của Tây Ban Nha và cần được giải quyết trên cơ sở tôn trọng Hiến pháp và pháp luật, vì sự thống nhất và ổn định của Tây Ban Nha”./.

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn