Thông báo Họp báo

Kính gửi các cơ quan báo chí
Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao trân trọng kính mời các cơ quan báo chí tới dự buổi Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chủ trì được tổ chức vào:
Thời gian: 15h00, thứ Năm ngày 07/9/2017
Địa điểm: Nhà khách Chính phủ, 12 Ngô Quyền, Hà Nội.

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn