Trang chủ     Đăng ký nhận tin    Ý kiến bạn đọc   Liên kết website English 
Chủ nhật, ngày 16 tháng 12 năm 2018 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Thông tin cơ bản


Chức năng - nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

Ủy ban Quốc gia (UBQG) UNESCO của Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 251/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/6/1977. Là tổ chức liên bộ và cơ quan đầu mối quốc gia trong quan hệ giữa Việt Nam và UNESCO, UBQG UNESCO Việt Nam có các chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

- Nghiên cứu và trình lên Thủ tướng Chính phủ các vấn đề về phương hướng, chính sách, chương trình và kế hoạch hoạt động của Việt Nam đối với UNESCO;
- Phối hợp và điều hoà hoạt động của các ngành giáo dục, khoa học, văn hoá và thông tin của Việt Nam trong công tác quan hệ với UNESCO nhằm thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn của nước ta với tư cách là một thành viên của UNESCO;
- Thông tin về hoạt động của UNESCO cho các cơ quan, đoàn thể liên quan ở trong nước;
- Liên hệ với tổ chức UNESCO của thế giới, với các Văn phòng UNESCO khu vực và các Ủy ban quốc gia UNESCO của các nước thành viên khác;
- Quan hệ với các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài, với Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO tại Paris và các cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài ở Việt Nam về những vấn đề liên quan đến UNESCO.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong 30 năm qua, UBQG UNESCO của Việt Nam dưới sự chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo của Ủy ban đã đạt được những thành tựu đã nêu trên, đóng góp có hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, thông tin và truyền thông. Do những thành tích đạt được, UBQG UNESCO của Việt Nam đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2000. Đây là phần thưởng dành cho tất cả các thế hệ lãnh đạo của UBQG UNESCO của Việt Nam, các nhà văn hoá, các học giả, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và chuyên viên của các Bộ/Ngành liên quan cũng như các cán bộ làm việc trong Ban Thư ký từ trước đến nay, những người đã góp phần mang lại những thành tựu nêu trên.

UBQG UNESCO của Việt Nam đã tặng “Huy chương vì sự nghiệp UNESCO Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo Ủy ban, các nhà văn hóa, các học giả, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, chuyên viên và một số viên chức UNESCO, những người đã có đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, thông tin và truyền thông của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - UNESCO.

Cơ cấu tổ chức

Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam gồm 5 Tiểu ban chuyên môn và Ban Thư ký:
- Tiểu ban Văn hóa (trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông)
- Tiểu ban Giáo dục (trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Tiểu ban Khoa học tự nhiên (trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ)
- Tiểu ban Khoa học xã hội (trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam)
- Tiểu ban Thông tin (trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam)
- Ban Thư ký (trực thuộc Bộ Ngoại giao)
Thành phần lãnh đạo hiện nay của Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam gồm:
- Chủ tịch: Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao
- Các Phó Chủ tịch: Thứ trưởng của các Bộ: Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam.
- Ủy viên: Đại diện các ngành: Văn hóa, Giáo dục, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Thông tin.
- Ban Thư ký: Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký và hai Ủy viên Thư ký.
Ngoài ra, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam còn có mạng lưới các Ủy ban chuyên môn và các đầu mối quốc gia về các vấn đề cụ thể như:
- Các Ủy ban quốc gia về: Chương trình Thủy văn Quốc tế (IHP); Chương trình Hải dương học liên Chính phủ (IOC); Chương trình quốc tế Liên hệ Địa chất (IGCP); Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) ...
- Các đầu mối quốc gia về: Chương trình IIP; Hoá hợp chất thiên nhiên; Chương trình Công nghệ vi sinh; Mạng lưới thông tin khu vực Châu Á-Thái Bình Dương; Điều phối viên Chương trình Giáo dục cho Mọi người; Chương trình Ký ức Thế giới (MOW)...
- Mạng lưới các trường liên kết UNESCO tại Việt Nam
- Các khu di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới.
- Các khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Tạo bởi minhna
Cập nhật 17-04-2015

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer