Công cụ làm việc cá nhân


Hoạt động đối ngoại

19-03-2007 VN, Lào thỏa thuận phân giới đoạn biên giới cuối cùng
19-03-2007 Đoàn Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội thăm Chilê và Panama
19-03-2007 Các giới ở Mỹ ủng hộ thúc đẩy quan hệ VN-Mỹ
16-03-2007 PTT Phạm Gia Khiêm hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ
16-03-2007 Thành phố Chicagô muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam
16-03-2007 Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của Pháp trong lĩnh vực tư pháp
16-03-2007 Việt Nam-Ôxtrâylia tăng cường hợp tác về quốc phòng
16-03-2007 Quan hệ Việt Nam-EU ngày càng mở rộng
16-03-2007 Đại đoàn kết dân tộc là yếu tố quyết định cho phát triển
15-03-2007 Việt Nam ủng hộ giải trừ quân bị toàn diện
15-03-2007 Việt Nam coi con người là động lực, mục tiêu của phát triển
15-03-2007 FPT khai trương công ty phần mềm tại Xinhgapo
15-03-2007 Hội chợ quốc tế VN-Lào-Campuchia-Thái Lan
15-03-2007 Việt Nam lại trúng thầu xuất khẩu gạo sang Nhật
14-03-2007 Hơn 80 người nộp hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội
14-03-2007 Tổng Bí thư tiếp đại biểu Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới
13-03-2007 Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ và tự tin
13-03-2007 Sẽ bầu tối đa 500 đại biểu Quốc hội khoá mới
13-03-2007 Phó Thủ tướng gặp chính giới và doanh nhân Mỹ
13-03-2007 ĐCS Việt Nam và Trung Quốc tăng cường trao đổi kinh nghiệm

Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs