Trang chủ Phản hồi Ngôn ngữ


 
Công cụ làm việc cá nhân

Bản đồ nước CHXHCN Việt Nam

Diện tích đất liền: 331.051,4 km2
Dân số: 85.789.573
Thủ đô: Hà Nội

Tạo bởi dungpt
Cập nhật 25-03-2010

Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs