Trang chủ Liên hệ Ngôn ngữ
Công cụ làm việc cá nhân

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi thư mừng Thủ tướng Nga Mét-ve-đép

MOFA-10/5/2012

Nhân dịp Ngài Đ.A. Mét-ve-đép (D.A. Medvedev) được bầu làm Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga (the Russian Federation), ngày 8/5/2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi thư mừng tới Ngài Đ.A. Mét-ve-đép.


Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs