Trang chủ Liên hệ Ngôn ngữ
Công cụ làm việc cá nhân

Ngoại giao kinh tế

02-04-2008 Các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài
16-01-2008 Thủ tướng CP Nguyễn Tấn Dũng: Vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế đã được nâng lên
15-01-2008 Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm: Việt Nam là điểm sáng của khu vực với sự phát triển năng động, ổn định
15-01-2008 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng phúc: Mở cửa cho các cơ hội đầu tư mới ở Việt Nam
15-01-2008 Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh: Hoàn thiện môi trường tài chính Việt Nam trong hội nhập
15-01-2008 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh: Thực trạng và tiềm năng của ngành du lịch Việt Nam cũng như những định hướng phát triển trong thời gian tới
15-01-2008 Tiến sỹ Nguyễn Văn Giàu Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Cải cách và mở cửa dịch vụ ngân hàng
15-01-2008 TS. Đỗ Hữu Hào, Thứ trưởng Bộ Công Thương:PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN CON ĐƯỜNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
04-12-2007 Khu kinh tế mở Chu Lai - Chuyển hướng thu hút đầu tư
29-11-2007 Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh Quảng Trị
24-10-2007 TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM
02-10-2007 Dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006 - 2010
31-08-2007 Đến đâu để được tư vấn thu thập thông tin thống kê?
20-08-2007 Thúc đẩy các dự án lớn
16-08-2007 FDI hướng dòng chảy vào dịch vụ
16-08-2007 Thuê tư vấn nước ngoài phải đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, tiết kiệm chi phí và hiệu quả
16-08-2007 Để các doanh nghiệp tránh rủi ro trong xuất khẩu cần phải am hiểu “luật chơi”
15-08-2007 Hiệp định phục vụ mậu dịch: Động lực mới thúc đẩy CAEXPO
15-08-2007 Đẩy mạnh sự hiện diện Thương mại của Việt Nam tại các nước ASEAN
15-08-2007 Thành lập điểm thông báo và hỏi đáp GATS của Việt Nam

Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs