Công cụ làm việc cá nhân


Hoạt động đối ngoại


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ
(Vietnam plus) - Chiều 8/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn Thượng viện Hoa Kỳ do Thượng nghị sỹ John McCain và Thượng nghị sỹ Sheldon Whitehouse dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam.
12-08-2014

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thượng nghị sỹ Mỹ
(Vietnam plus) - Chiều 8/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc tiếp Thượng nghị sỹ John McCain, thành viên Ủy ban Đối ngoại và Quân vụ; Thượng nghị sỹ Sheldon Whitehouse, thành viên các Ủy ban Tư pháp, Ngân sách, Kinh tế, Lao động - Tiền lương, Môi trường và Công chính, Thượng viện Hoa Kỳ đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
12-08-2014

Thông cáo chung Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 47
(AMM-47, Nây-Pi-Tô, 08/8/2014)
12-08-2014

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam Trả lời phỏng vấn về kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị liên quan
(Nay Pi Tô, Mi-an-ma, 8-10/8/2014)
12-08-2014

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh tham dự các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao giữa ASEAN và các đối tác
(MOFA) - Ngày 10/8/2014, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 47 và các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các Đối tác, tiếp tục diễn ra các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao giữa ASEAN với Ốt-xtrây-lia và với Niu Di lân, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao của các nước tham gia Cấp cao Đông Á lần thứ 4 (EAS FMM-4) và Hội Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 21 (ARF-21). Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự các Hội nghị nói trên.
11-08-2014

 

Các tin liên quan: