Trang chủ Tìm kiếm Phản hồi

Ngôn ngữ:

Thứ ba, ngày 30 tháng 05 năm 2017
Tìm kiếm toàn văn:    
Công cụ làm việc cá nhân


ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN

+ Địa chỉ bưu điện: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11.
+ Giờ tiếp khách: 9:00 – 12:00 & 14:00 – 17:00 (Thứ Hai – Thứ Sáu)
+ Điện thoại: (813) 3466-3313; 3466-3311
+ Fax: (813) 3466-3391; 3466-7652; 3466-3312
+ Email:    vnembasy@blue.ocn.ne.jp
+ Website: http://www.vietnamembassy-japan.org
+ Bộ phận Thương vụ
Điện thoại: (813) 3466-3315/3436
Fax: (813) 3466-3360
+ Văn phòng Tùy viên Quân sự
Điện thoại và fax: (813) 5352-0617, 3378-5311, 6413-0786
+ Bộ phận Đầu tư
Điện thoại: (813) 6300-9768
Fax: (813) 6300-9358
+ Bộ phận Lao động
Điện thoại: (813) 3466-4324
Fax: (813) 3466-4314
+ Bộ phận Khoa học – Công nghệ
Điện thoại: (813) 6407-8979
Fax: (813) 6407-8979
Bộ phận Giáo dục
Điện thoại: (813) 6868-7517
Di động: (81) 8046751987
Fax: (813) 6868-7517

Danh sách cán bộ ĐSQVN tại Nhật Bản
1. Nguyễn Quốc Cường     Đại sứ
2. Nguyễn Phương Hồng   Công sứ 
3. Nguyễn Trung Dũng   Tham tán Công sứ (Thương mại)
4. Hoàng Diệp Hương   Tham tán (Chính trị)
5. Nguyễn Văn Dũng    Tùy viên Quốc phòng
6. Nguyễn Văn Ba   Tham tán (Đầu tư – Kinh tế)
7. Nguyễn Gia Liêm    Tham tán (Quản lý Lao động)
8. Trần Thị Thanh Liên   Tham tán
9. Nguyễn An Trung    Tham tán
10. Phạm Quang Hưng  Bí thư thứ nhất (Giáo dục – Đào tạo)
11. Bùi Việt Khôi   Bí thư thứ nhất (Khoa học – Công nghệ)
12. Phạm Dứt Điểm   Bí thư thứ nhất (Văn phòng)
13. Hoàng Minh Thắng  Bí thư thứ nhất (Lãnh sự)
14. Trần Hữu Thọ   Bí thư thứ nhất (Lãnh sự)
15. Nguyễn Đức Minh  Bí thư thứ nhất
16. Vũ Hải Điệp   Bí thư thứ hai
17. Chu Công Hoàng   Bí thư thứ hai (Báo chí)
18. Nguyễn Đăng Lập   Bí thư thứ hai (Khoa học – Công nghệ)
19. Lương Minh Ngọc  Bí thư thứ hai (Khoa học – Công nghệ)
20. Nguyễn Thị Ngọc Huệ  Bí thư thứ hai (Thương mại)
21. Phạm Thị Thúy Ngọc  Bí thư thứ hai (Thương mại) 
22. Lê Huy Hoàng   Bí thư thứ ba
23. Trần Huy Dân   Bí thư thứ ba (Lao động)
24. Nguyễn Huyền Trang  Bí thư thứ ba (Văn hóa – Du lịch)
25. Nguyễn Phi Trung   Bí thư thứ ba
26.Vũ Đức Phúc    Phó Tùy viên Quốc phòng
27. Luyện Xuân Thiều  Trợ lý Tùy viên Quốc phòng

SỐ ĐIỆN THOẠI PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẢO HỘ CÔNG DÂN
ĐSQ Việt Nam tại Nhật Bản trân trọng thông báo:
Số điện thoại phục vụ công tác bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản gồm:
- Đường dây nóng 080-3590-9136 trực 24/24 giờ.
- Số điện thoại 090-6187-6644 phục vụ bảo hộ công dân liên quan đến tu nghiệp sinh, thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản, trực từ 9:00 đến 18:00.
- Số điện thoại 080-4006-0234 phục vụ bảo hộ công dân liên quan đến lưu học sinh, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản, trực từ 9:00 đến 18:00.
Lưu ý: Các số điện thoại trên phục vụ công tác bảo hộ công dân, không trả lời về các thủ tục lãnh sự cũng như các câu hỏi khác không liên quan đến công tác bảo hộ công dân.
Trân trọng cảm ơn!


Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs