Trang chủ Phản hồi Ngôn ngữ


 
Công cụ làm việc cá nhân

Tin trang Web số 1


Ngày 25/2/2010 theo lời mời của Giám đốc Học viện Quản lý nhà nước mang tên Tổng thống CH Kazakhstan Nazarbayev Đại sứ Vũ Thế Hiệp đã đến thăm Học viện và có bài nói chuyện với các học viên của Viện Ngoại giao về chính sách đối ngoại của Việt Nam. Tham gia buổi nói  chuyện có Giám đốc Học viện - ông Suleymenov và các học viên của Viện Ngoại giao.

Tạo bởi habc
Cập nhật 01-03-2010

Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs