Trang chủ Phản hồi Ngôn ngữ


 
Công cụ làm việc cá nhân

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ thăm chính thức Mi-an-ma

(MOFA - 09/3/2012) - Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Mi-an-ma (Union of Myanmar) U Vun-na Mong Lin (U Wunna Maung Lwin), Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ thăm chính thức Mi-an-ma từ ngày 10-12/3/2012.

 

Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs