Trang chủ Tìm kiếm Phản hồi

Ngôn ngữ:

Thứ ba, ngày 30 tháng 05 năm 2017
Tìm kiếm toàn văn:    
Công cụ làm việc cá nhân


Ban hành Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới Việt Nam - CHDCND Lào.


Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới Việt Nam - CHDCND Lào.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức cá nhân có phương tiện giao thông đường bộ thương mại và phi thương mại được cấp giấy phép liên vận qua lại biên giới Việt - Lào.

Trong đó, quy định cụ thể đối với: Phương tiện, giấy tờ của phương tiện; Hồ sơ và trình tự cấp giấy phép liên vận; Cơ quan cấp giấy phép, thu hồi, cấp lại, gia hạn giấy phép; Đăng kí khai thác tuyến vận tải khách cố định liên vận quốc tế Việt - Lào.

P.L


Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs