Trang chủ Tìm kiếm Phản hồi

Ngôn ngữ:

Thứ ba, ngày 30 tháng 05 năm 2017
Tìm kiếm toàn văn:    
Công cụ làm việc cá nhân


Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CDCDND Lào ngày 17 tháng 11 năm 2011


Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CDCDND Lào

được đề nghị xin thôi quốc tịch Việt Nam

 

(Kèm theo Công văn số      -11/ĐSQ-LA ngày 17/11/2011 của ĐSQ Việt Nam tại CHDCND Lào)

 

------------------------------------------------------

 

1. Nguyễn Văn Trung, sinh ngày 20/06/1987 tại Phú Thọ                       Giới tính: Nam

     Hiện trú tại Nuôi17, Bản Phải, Mương Sayssettha, Thủ đô Viêng-Chăn, Lào

 


Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs