Trang chủ Tìm kiếm Phản hồi

Ngôn ngữ:

Thư tư, ngày 23 tháng 04 năm 2014
Tìm kiếm toàn văn:    
Công cụ làm việc cá nhân


Ngoại giao kinh tế


Nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam vào Lào
Nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam vào Lào
22-04-2014

Lào sửa đổi Điều 19 của Luật Thuế Giá trị gia tăng
Lào sửa đổi Điều 19 của Luật Thuế Giá trị gia tăng
22-04-2014

Thông báo hướng dẫn của Bộ Tài chính nước CHDCND Lào về việc thực hiện nâng mức thuế khoán, nộp thuế thông qua hệ thống ngân hàng, sử dụng hóa đơn thu tiền thống nhất và hiệu quả.
04-04-2012

Sắc lệnh số 02 của Chủ tịch nước CHDCND Lào về việc Ban hành Luật Ngân hàng Thương mại ngày 16 tháng 1 năm 2007 và Luật Ngân hàng Thương mại số 03 do Chủ tịch Quốc hội ký ngày 26 tháng 12 năm 2006
02-08-2011

Nghị định về tổ chức thực hiện Luật Khuyến khích đầu tư số 119/TTg do Thủ tướng Lào ký ngày 20/4/2011
14-07-2011

 

Các tin liên quan:

Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs