Công cụ làm việc cá nhân


Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Mozambique

Trong buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Mozambique Oldemiro Julio Baloi , chiều 2/4, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác với Mozambique.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Mozambique Oldemiro Julio Baloi.

Tổng Bí thư nêu rõ, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm mà Mozambique quan tâm, nhất là trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, giáo dục đào tạo. Tổng Bí thư đánh giá cao những nỗ lực của Mozambique trong việc gìn giữ hòa bình, ổn định chính trị, cải cách kinh tế và bày tỏ tin tưởng rằng Mozambique sẽ giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẽ  thực hiện tốt các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước; vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á, miền Nam châu Phi và trên thế giới.

Ông Oldemiro Julio Baloi bày tỏ khâm phục sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam trước đây và công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Ông đánh giá cao những thành tựu và kinh nghiệm của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, uy tín và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Ông Oldemiro Julio Baloi khẳng định Mozambique coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác nhiều mặt giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước./

(TTXVN/Vietnam+)