Công cụ làm việc cá nhân


VN coi trọng đoàn kết nhiều mặt với Mozambique

VNA 18/11/2009 - Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ đoàn kết nhiều mặt với Đảng, Nhà nước và nhân dân Mozambique, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á, miền Nam châu Phi và trên thế giới.

Ngày 18/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Trương Tấn Sang đã tiếp đoàn đại biểu đảng FRELIMO (Cộng hòa Mozambique) do ông Arlindo Chilundo, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Trường Đảng Trung ương FRELIMO dẫn đầu, đang ở thăm Việt Nam.

Ông Trương Tấn Sang đánh giá cao những nỗ lực của Mozambique trong việc củng cố hòa bình, ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao vai trò của Mozambique ở khu vực; và bày tỏ tin tưởng Mozambique sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Ông Arlindo Chilundo ca ngợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam trước đây và công cuộc xây dựng đất nước hiện nay; đánh giá cao những thành tựu và kinh nghiệm của Việt Nam trong quá trình đổi mới, hội nhập khu vực và quốc tế.

Ông đã thông báo với ông Trương Tấn Sang về thắng lợi của đảng FRELIMO trong các cuộc bầu cử Tổng thống Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh vừa qua và một số nét lớn của tình hình Mozambique gần đây.

Ông bày tỏ hài lòng về kết quả các cuộc gặp gỡ, làm việc với Ban lãnh đạo và các cơ quan của Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định Mozambique luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, trong đó có lĩnh vực đào tạo và bồi dưỡng cán bộ./.