Thứ ba, ngày 30 tháng 05 năm 2017 Tìm kiếm


 
Công cụ làm việc cá nhân

Thông tin cơ bản


Số liệu cơ bản của các địa phương
Ngân hàng Thế giới (World Bank) vừa ra mắt trang web MapVietnam tại địa chỉ www.worldbank.org/mapvietnam/ trong đó cung cấp số liệu kinh tế xã hội cấp tỉnh và huyện của Việt Nam.
10-04-2015

Tỉnh Hà Giang
11-12-2014
Copyright © by Ministry of Foreign Affairs of Viet Nam
Bản quyền của Bộ Ngoại giao Việt Nam