Thứ bẩy, ngày 27 tháng 05 năm 2017 Tìm kiếm


 
Công cụ làm việc cá nhân

Xúc tiến thương mại và đầu tư


Thành lập Trung tâm thông tin, tư vấn và dịch vụ đối ngoại thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang
Ngày 12.9, Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm thông tin, tư vấn và dịch vụ đối ngoại
11-12-2014

Thông tin xúc tiến đầu tư tại địa phương
24-05-2007
Copyright © by Ministry of Foreign Affairs of Viet Nam
Bản quyền của Bộ Ngoại giao Việt Nam