Thứ sáu, ngày 26 tháng 05 năm 2017 Tìm kiếm


 
Công cụ làm việc cá nhân

LÃNH ĐẠO CỤC NGOẠI VỤ

STT

CHỨC DANH

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

1.

CỤC TRƯỞNG

NGUYỄN HOÀNG LONG

04 3726 0099/164

2.

PHÓ CỤC TRƯỞNG

PHẠM VIỆT CHIẾN

04 3726 0099/120

3.

PHÓ CỤC TRƯỞNG

PHẠM THỊ THANH BÌNH

04 3726 0099/163

Tạo bởi cucngoaivu
Cập nhật 24-06-2016
Copyright © by Ministry of Foreign Affairs of Viet Nam
Bản quyền của Bộ Ngoại giao Việt Nam