Thứ ba, ngày 30 tháng 05 năm 2017 Tìm kiếm


 
Công cụ làm việc cá nhân

Chức năng nhiệm vụ


Quyết định số 3088/QĐ-BNG ngày 28/10/2013 qui định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu của Cục Ngoại vụ
Cục Ngoại vụ có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý hoạt động đối ngoại của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (địa phương); quản lý tổ chức phi chính phủ nước ngoài và quản lý công tác hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
22-01-2015
Copyright © by Ministry of Foreign Affairs of Viet Nam
Bản quyền của Bộ Ngoại giao Việt Nam