Công cụ làm việc cá nhân


Bộ trưởng Ngoại giao I-ta-li-a sẽ thăm chính thức Việt Nam

(MOFA - 23/2/2012) - Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao I-ta-li-a Giu-li-ô Téc-xi Đi Xan-ta-ga-ta (Giulio Terzi Di San’Agata) sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29/2-01/3/2012.