Trang chủ     Đăng ký nhận tin    Ý kiến bạn đọc   Liên kết website English 
Thứ sáu, ngày 14 tháng 06 năm 2024 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính1. Các phản ánh, kiến nghị về những quy định hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Ngoại giao:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm chễ, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính của cán bộ, công chức Bộ Ngoại giao;

- Sự không phù hợp của quy định hành chính với thực tế, sự không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính;

- Quy định hành chính không hợp pháp; quy định hành chính trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia;

- Việc thiếu công khai, minh bạch về các thông tin thủ tục hành chính;

- Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Ngoại giao ban hành hoặc chủ trì xây dựng có chứa đựng thủ tục hành chính;

- Phương án xử lý hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính.

- Các vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

2. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị:

- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Trường hợp cá nhân, tổ chức gửi phản ánh, kiến nghị bằng các ngôn ngữ khác thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

- Thể hiện rõ nội dung kiến nghị, phản ánh về các quy định hành chính và kèm theo tài liệu chứng minh (nếu có).

- Thông báo họ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư điện tín) và các thông tin khác nếu cần thiết của các cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

3. Các hình thức gửi phản ánh, kiến nghị:

- Bằng văn bản gửi qua đường bưu điện về Phòng Quy chế Quy trình và Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ, Bộ Ngoại giao, số 1 Tôn Thất Đàm, Ba Đình, Hà Nội.

- Thư điện tử: tthc@mofa.gov.vn

- Qua trang điện tử của Bộ Ngoại giao (hãy điền các thông tin dưới dây)

- Qua điện thoại: (+84) 24 3799 3901/ 3799 3902/ 3799 2218(không xử lý các thắc mắc về nội dung, quy trình thủ tục hành chính)

4. Tìm hiểu các thủ tục hành chính liên quan đến nội dung phản ánh, kiến nghị tại đây.

5. Đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính:

Văn phòng Bộ Ngoại giao.

- Địa chỉ : Số 01, phố Tôn Thất Đàm, quận Ba Đình, Hà Nội.

- Điện thoại : (+84) 24 3799 3901/ 3799 3902/ 3799 2218

- Email : tthc@mofa.gov.vn


6. Lưu ý: Xem thêm một số địa chỉ khác tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về TTHC tại đây.


 Họ và tên:
 Địa chỉ liên lạc:
 Điện thoại:
 Thư điện tử(email):
 Chủ đề phản ánh, kiến nghị:
Tóm tắt nội dung, vướng mắc, bất cập của vấn đề cần phản ánh, kiến nghị:
Giải pháp đề xuất (nếu có):

 

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer