Trang chủ     Đăng ký nhận tin    Ý kiến bạn đọc   Liên kết website English 
Thứ hai, ngày 10 tháng 06 năm 2024 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao
  Trang chủ »  

Tin điều ước quốc tế

Điều ước quốc tế có hiệu lực với Việt Nam:
 04-03-2022 Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư với Qatar
 06-10-2021 Bản ghi nhớ thực hiện dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số Hai trong khuôn khổ ASEAN [Memorandum of Understanding among the Governments of the Participating Member States of the Association of the South East Asian Nations (ASEAN) on the Second Pilot Project for the Implementation of a Regional Self-Certification System]
 06-10-2021 Công ước số 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức (Convention No.105 concerning the Abolition of Forced Labour)
 06-10-2021 Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật về cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa
 06-10-2021 Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bê-la-rút sửa đổi lần 2 Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam ngày 23 tháng 3 năm 2016
tiếp theo..
Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật:
 30-08-2021 Dự thảo Nghị định về Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam
 16-06-2020 Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực
 19-02-2020 Lấy ý kiến dự thảo Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành
 13-02-2020 Dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế
 04-02-2020 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin về công tác đối ngoại nhân dân
tiếp theo..
Tin tức:
 03-08-2021 Nghị định mới về kinh phí cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế bắt đầu có hiệu lực
 02-08-2021 Nghị định về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của đơn vị trực thuộc chính thức có hiệu lực
 13-05-2021 Luật Thoả thuận quốc tế được Quốc hội Khoá 14 thông qua ngày 13/11/2020
 20-10-2020 Tiến độ xây dựng Luật Thoả thuận quốc tế
 21-07-2015 Sửa đổi Luật Điều ước quốc tế
tiếp theo..

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer